NAJPREJ SLOVENIJA, NE ALBANIJA! Vedno.

Od vlade zahtevamo takojšnjo prepoved izvajanja poučevanja albanščine za Albance in druge migrantske manjšine!

Zadnje novice

Program Domovinske lige

Poslanstvo slovenske države je skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Najvišji interes slovenske države bi moral biti preživetje slovenskega naroda, slovenskega jezika, kulture in identitete. To lahko dosežemo v Evropi, v Evropi narodov, v Evropi domovin!

Zato se zavzemamo:

  1. Za svobodo govora. Ta je temeljna civilizacijska pridobitev in predpogoj delovanja demokracije. Vredna je najvišje ustavne in zakonske zaščite. Nasprotujemo politični korektnosti in boju proti »sovražnemu govoru« pod pretvezo ponovnega uvajanja verbalnega delikta.
  2. Za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete kot osmislitve obstoja Republike Slovenije.
  3. Za družine. Zdrava družina je temelj zdrave družbe. Nasprotujemo (ne)kulturnemu marksizmu in širitvi LGBT+P agende v državnih institucijah.
  4. Za krepitev suverenosti, zakonitosti, varnosti in reda. Ti so predpogoj blaginje. Zavarovanje meje in preprečitev nezakonitih migracij, ki predstavljajo izjemen varnostni in javnofinančni problem, je najvišja prioriteta. Slovenija naj skrbi za blaginjo svojih državljanov, ne ilegalnih migrantov!
  5. Za takojšnji odstop Slovenije od Globalnega sporazuma o migracijah.
  6. Za priključitev državam Višegrajske skupine in podpora pobudi Intermarium na osi Baltik-Jadran. Nasprotujemo težnjam po federalizaciji EU.
  7. Za obrambo ustavnosti, zakonitosti in načel pravne države. Sodnike in tožilce, ki sistematično kršijo ustavo, zakone in človekove pravice, je potrebno odstraniti iz pravosodnega sistema.
  8. Za podjetništvo in razvoj majhnih in srednjih podjetij. Verjamemo v sposobnost podjetnikov, da se bodo sami, brez vmešavanja in subvencij države znali odločati kaj, komu in za koliko prodajati. Zagovarjamo radikalno zmanjšanje subvencij in temu primerno znižanje davčnih bremen.
  9. Za vitko državo. Zagovarjamo racionalizacijo javnega sektorja in dopolnitev fiskalnega pravila z izdatkovnim, tj. ustavno omejitvijo javne porabe.
  10. Za pravične pokojnine. Vse bi morale biti skladne plačanim prispevkom. ZPIZ naj se poslovi od nezasluženih pokojnin.

Najprej Slovenija! Vedno.

Program Domovinske lige po področjih: