DOM 2022

Program Domovinske lige po posameznih področjih. 

NAJPREJ SLOVENIJA. VEDNO.

Slovenija Slovencem dom. Brez suverenosti ni domovine.

Temeljna civilizacijska pridobitev in predpogoj delovanja demokracije. Nasprotujemo politični korektnosti in boju proti »sovražnemu govoru« pod pretvezo ponovnega uvajanja verbalnega delikta.

Slovenija je domovina Slovencev. Slovence opredeljujeta njihov jezik in kultura. Dosledno udejanjanje 3. člena Ustave RS o slovenščini kot uradnem jeziku.

Za zdravje je vsak odgovoren sam. Zato mora odločitev o cepljenju proti COVID – 19 ostati svobodna.

Množično priseljevanje državljanov Kosova spreminja slovenska mesta v albanske eksklave. Socialnemu turizmu, ki temu botruje, bomo naredili konec.

Nihče ne želi izvesti popisa prebivalstva po narodnosti. Zahtevamo, da se preštejemo.

Nezakonit vstop v državo in življenje na tuj račun nista človekovi pravici. Prosilci za azil bodo kazensko odgovarjali za nezakonit vstop v državo.

Za neprodušno zaščito južne meje je potrebna aktivacija vojske. Poslanstvo Slovenske vojske je varovanje Slovenije, ne sodelovanje v avanturističnih misijah v tujini.

Zeleni prehod je globalistična prevara. Cilji načrta Pripravljeni na 55 so nerealni in vodijo v energetsko revščino. Naša prioriteta je blaginja Slovencev, ne utopični zeleni cilji globalistov.

Za ukinitev doživljenjskega mandata za sodnike in tožilce. Uvedba osebne, materialne in kazenske odgovornosti za počasno, protizakonito in protiustavno sojenje.

Odstop od škodljivih deklaracij, ki degradirajo nacionalno identiteto in razvrednotijo tradicionalno družino.
Oborožen posameznik je varen pred vsako avtoritarno stranko. Zavzemamo se za švicarski model.

Družina je osnovna celica družbe. Podpiramo tradicionalno družino, očeta, mamo in otroke.

Ustavili bomo državno financiranje nevladnih organizacij, ki delujejo proti interesom Slovenije. Protislovenstvo naj si nevladniki financirajo sami.

Kulturni marksizem je produkt skupine spolno iztirjenih judovskih intelektualcev. Njegov cilj je s prevrednotenjem vseh vrednot spodkopati zahodno civilizacijo.

Ideologija LGBT + P ne sodi v vrtce, šole, fakultete in domove za ostarele.

Vrnimo moč ljudem z olajšanjem pogojev za neposredno demokracijo. Predlagamo uvedbo dveh referendumskih dni na leto za znižanje stroškov referenduma.

Verjamemo, da lahko podjetniki sami, brez vmešavanja in subvencij države, odločajo kaj, komu in za koliko prodajati. Zagovarjamo radikalno zmanjšanje subvencij in temu primerno znižanje davčnih bremen.

Po osmih letih je skrajni čas, da vrnemo višino DDV na predkrizno raven. 20 % stopnja DDV je zadostna!

Iz javnega šolstva odstraniti levičarsko ideologijo in učne programe očistiti balasta. Povečati delež zasebnih šol in izboljšati kakovost izobraževalnega sistema.

Zahtevamo, da je JEK2 v izključni slovenski lasti! Jedrska energija je edina, ki lahko zagotovi razogličenje in hkrati zagotavlja zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo. O gradnji JEK 2 naj državljani Slovenije odločijo na referendumu. 

Dilema javno proti zasebnemu zdravstvu je lažna. Javno financirano zdravstvo ne pomeni, da morajo zdravstvene storitve zagotavljati samo javne ustanove. Bolnikov ne zanima, kdo zagotavlja storitve, ampak kvaliteta in dostopnost.

Slovenija je v 30 letih obstoja postala institucionalno zamaščena država. Za stroškovno učinkovito delovanje države je nujno zmanjšanje števila ministrstev, uradov, direktoratov, varuhov, komisij in podobnih institucij.

Fiskalno pravilo ni zadostno varovalo za razumno vodenje javnih financ. V ustavo bi bilo potrebno zapisati omejitev najvišje dopustne javne porabe. 40 % BDP je razumna meja namesto trenutnih 48 %.

Radiotelevizija Slovenije je zaradi privilegija obveznega financiranja neučinkovita, predimenzionirana in politično kompromitirana institucija. Izpostavitev tržnim silam, tj. ukinitev obveznega plačevanja, je edino zdravilo.

Pokojnine morajo biti sorazmerne plačanim prispevkom. Brez plačanih prispevkov ni pokojnine! ZPIZ je potrebno očistiti vseh nezasluženih »pokojnin«.

Lasten dom je želja vsake slovenske družine. Nepremičninski davek je nepravičen in odvrača družine od zasebnolastniškega reševanja stanovanjskega problema.

Slovenija postaja privlačna destinacija za delavce iz tretjih držav. Ne zaradi višine plač, ampak zaradi socialnih transferjev in dostopnosti zdravstvenih storitev. Pogoj za upravičenost socialnih transferjev bo 5 let bivanja v Sloveniji.

EU kot prostor svobodne trgovine deluje dobro, kot politična zveza pa slabo. Evropski demos ne obstaja, obstajajo narodi in nacionalne države. EU lahko preživi samo kot zveza suverenih držav, federalno EU čaka enaka usoda kot SFRJ.

Geopolitično Slovenijo vidimo kot srednjeevropsko, ne kot balkansko državo. Višegrajska skupina je naše naravno okolje.

VARNOST JE OSNOVA BLAGINJE

Zakon in red sta potrebni pogoj za blaginjo.

VARNOST JE OSNOVA BLAGINJE

Poglavitno poslanstvo države je zagotavljanje varnosti svojim državljanom.
Preberi vse

Delite s prijatelji:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram