Slika novice

Ustanavljanje javne najemniške službe, ki ga predvideva novela stanovanjskega sklada, je ukrep, ki bi ga pozdravil Edvard Kardelj. Popolnoma nesprejemljivo je, da se država ukvarja z oddajanjem zasebnih stanovanj.

Ni naloga države, da gradi stanovanja in s svojimi posegi izkrivlja delovanje stanovanjskega trga.

Hkrati s ponudbo socialnih in neprofitnih stanovanj ne rešujemo stanovanjskih problemov Slovencev. Dovolj je stanovanjskega socializma. Če je način pridobitve stanovanja zakonit in plačani vsi davki, država ne bi smela posegati način uporabe stanovanja. Stvar zasebnega lastnika je, kaj bo počel s svojim stanovanjem.

To je nenazadnje bistvo zasebne lastnine kot ustavno varovane pravice.

Sicer pa zakaj bi vlada RS rada upravljala z vašimi nezasedenimi zasebnimi stanovanji?

Verjetno to vidi kot rešitev za namestitev stotnij nezakonitih migrantov, ki vsak dan vdrejo v Slovenijo.