Home » Državne družbe in korporativno upravljanje

Slika novice

V Sloveniji je trenutna situacija kot je bila tudi v preteklosti. Država je lastnica ali solastnica v veliko gospodarskih subjektih v različnih gospodarskih panogah. Zgodovina in znanost je že davno ugotovila, da je država najslabši gospodar.

Država to svoje lastništvo in upravljanje uveljavlja posredno in neposredno. Posredno preko SDH in drugih podobnih ustanov. Zadnje čase (v času tokratne epidemija) pa povsem neposredno z neposredno pomočjo določenim panogam.

Za to posredno gospodarjenje z državnim premoženjem so postavljene tudi konkretne osebe, ki so za svoje delo tudi zelo konkretno preplačane. Nekatere celo mimo vseh predpisov. Nadzora nad tem delovanjem tako rekoč ni, razen ko prihaja do medijskih afer, ko se ugotavljajo zlorabe takega načina upravljanja. Ti posamezniki se nadzirajo med seboj.

Ti upravljalci in nadzorniki, ki same sebe nadzorujejo in imenujejo pa lahko brez vednosti države z njenim denarjem ustanavljajo druge gospodarske subjekte doma kot tudi v tujini. Upravljalci državnega premoženja tako z lahkoto po pol zakonitih kanalih odtujujejo državno in davkoplačevalsko premoženje.

V primeru zasebnega lastništva takih družb, bi lastnik hitro ugotovil, da je nekaj narobe in seveda ukrepal. To je v zdravih in normalnih gospodarstvih običajno. Pri nas pa je zadeva nekoliko bolj zapletena.