Slika novice

V stranki DOM najostreje nasprotujemo sprejeti resoluciji Evropskega parlamenta o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla v Evropi!

Afrika ne more predstavljati civilizacijskega zgleda. Po štirih desetletjih od konca kolonializma ostaja razvojni problem. Če je v tem času vzhodna Azija, zlasti Kitajska, doživela izjemno gospodarsko rast in socialni napredek, Afrika nazaduje. Tako absolutno, kot relativno. Poveden je podatek, da je realni BDP na prebivalca v Afriki danes v povprečju nižji kot je bil v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Delež prebivalstva, ki mora preživeti z manj kot dolarjem na dan, se je podvojil. Še državi, ki sta pred desetletji obetali lepšo prihodnosti, kot sta Zimbabve in Južnoafriška republika, sta po genocidu in izgonu belcev krenili na pot gospodarskega nazadovanja. Afrika je bila, je in bo tudi ostala celina brezupa.

Če res želimo pomagati Afriki, se je potrebno otresti politične korektnosti in stvari poimenovati take kot so. Afrika ne trpi zaradi pomanjkanja naravnih virov, kolonialnega izkoriščanja, našega rasizma ali premajhne razvojne pomoči. Afrika je Afrika zaradi Afričanov. Ti bodo morali ugotoviti, da si blaginjo lahko zagotovijo tako kot Evropejci, Američani ali Kitajci samo sami.

Če želimo ohraniti blaginjo in civilizacijske dosežke, ne uvažajmo afriških problemov v Evropo. Največjo uslugo človeštvu bomo naredili s tem, da ostanemo to kar smo, Evropejci.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla v Evropi:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_SL.html?fbclid=IwAR1G0UefrSKO8X_amTWKEWnA-gi5dLSTPayO2AJjXICVSEtO8-RZoC2taxg