Home » Infrastruktura

Slika novice

INFRASTRUKTURA

Zaradi strateške geografske lege je naš prostor skozi celotno zgodovino veljal za zelo prehodnega. V smereh, po katerih danes potekajo glavni prometni koridorji, so svoje utrjene poti gradili že Rimljani.

Slovenija je v času po osamosvojitvi uspela zgraditi avtocestni križ, brez katerega si danes normalnih potovanj po državi ne moremo več predstavljati. Nekatere obrobne pokrajine, kot sta Koroška in Bela krajina, so z vidika moderne prometne infrastrukture žal še vedno odrezane od sveta. Gradnjo avtocest so zaznamovale finančne afere z neštetimi aneksi, na stotine milijonov je poniknilo v žepih posameznikov.

Danes so zatrpane s tujimi težkimi tovornimi vozili in številnimi domačimi avtomobili, saj je sistem javnega potniškega prometa neuporaben. Omrežje državnih glavnih in regionalnih cest imamo zaradi minornih vlaganj v investicijsko vzdrževanje v precej slabem stanju.

V še slabšem stanju je železniška infrastruktura, ki je bila zanemarjana mnoga desetletja, šele v zadnjih letih se v sklopu projektov EU določeni odseki modernizirajo, tudi zaradi pritiskov zalednih držav, ki koristijo storitve koprskega pristanišča. Slovenija mora določiti daljnoročne cilje prometne politike.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Najprej dokončen obseg širitve koprskega pristanišča z določitvijo pretovornih kapacitet, prevoz katerih mora imeti prednost na državni infrastrukturi, preostanek kapacitet se porabi za tranzitni promet, od katerega je treba pobrati čim več dobička, ne da zgolj onesnažuje okolje, povzroča zastoje in uničuje državne ceste, kot se dogaja danes.

➡️ Rekonstuirati in modernizirati je treba velik del državnega cestnega omrežja, da bo do vsake regije in kraja vodila urejena in varna pot.

➡️ Železniško omrežje mora z modernizacijo postati nosilna hrbtenica učinkovitega, hitrega in poceni javnega potniškega prometa, daljnoročno pa je nujna gradnja moderne železnice na glavnem prometnem križu po vzoru avtocest, ki mora prevzeti glavno breme tranzitnega tovornega prometa, ki danes poteka po cestah. Država se mora zavzemati tudi za čimboljše letalske povezati z evropskimi mesti in večjimi letališči, od koder so odlične povezave na vse konce sveta.

➡️ Nujna so tudi vlaganja v energetsko in informacijsko infrastrukturo. Nad investicijami, vzdrževanjem, vodenjem in upravljanjem infrastrukturnih podjetij morajo bdeti visoko usposobljeni strokovnjaki, ne pa parkirani politični kadri z lastnimi interesi.

➡️ Podpiramo izgradnjo 3 osi!