Home » Izobraževanje

Slika novice

IZOBRAŽEVANJE

Šolski sistem je žal poseben primer, o katerem se žal ne govori veliko. Se ga skriva pod preprogo. Dejstvo je, da usmerjen v to, da producira ljudi s papirjem in ne z uporabnim znanjem. To se hitro vidi v podjetjih, ljudje z visoko izobrazbo pojma nimajo. Vsega uporabnega se morajo naučiti v podjetju.

Sistem je torej narejen tako, da generira frustrirane ljudi. Jim gradi psihološko persono. Umetno predstavo o sebi kaj so, ko imajo papir. Delodajalec je pa tisti, ki ga zanima praktično znanje, saj lahko samo to prodaja na trgu. Papirja svojih delavcev ne more. Zaradi tega prihaja do nezaposlitev mladih, saj jih je v resnici potrebo naučiti od nule. Delodajalci pa nimajo časa za to, raje vzamejo nekoga, ki res zna. Torej nekoga, ki že ima izkušnje.

Vse skupaj zgolj povečuje veliko frustracijo ljudi s papirji. Frustracijo celotnega naroda. Politika se rada hvali, da imamo visoko izobražen kader. Drži, da imamo neverjetno veliko ljudi z diplomo, ampak so žal neuporabni.

Predvsem je javni sektor tisti, ki se rad hvali z izobrazbo. Zato ker jim je dolgčas na delovnih mestih in se ob delu izobražujejo. Dobivajo nevredne papirje s katerimi potem zahtevajo višje plače in pravijo, da so več vredni kot gospodarstvo. Zaradi višje povprečne stopnje izobrazbe. Kakšna ironija.

Ozadje je pa seveda znana zgodba levice. Javno šolstvo se napaja iz javne blagajne. Levica in kvazi sociala pa v celoti temelji samo na temu, da narod obvezno plačuje ogromne davke, ona pa ustvarja sistem, kako troši in krade ta javni denar. Seveda to dela tako, da pri nas produciramo veliko nekih čudnih šol, samo za to, da se lahko posvečeni polastijo dela tega javnega denarja. Popolnoma preprosto.

➡️ Reformo šolstva s poudarkom na reformi kurikulov s področij, v katerih se je obdržalo kup neznanstvenih in mitoloških vsebin. Smeri reforme morajo biti utemeljene v sodobni biološki, evolucijsko psihološki in bio-antropološki znanosti ter novih zgodovinskih dognanjih, ki se tičejo genetskih analiz paleo arheologije in paleoantropologije, novih dognanj na področjih raziskav vplivov različnih kultur in narodov skozi zgodovino in na področjih novih raziskav novodobne zgodovine od renesanse do velikih tragedij 20. stoletja. Tu so prednostna področja reforme zgodovina in družboslovni predmeti (sociologija, spoznavanje družbe, psihologija ipd)

➡️ Reformo domovinske vzgoje s poudarkom na državljanski vzgoji, pomenu slovenstva in naroda glede samoodločbe in vzpostavitve države Slovenije

➡️ Reformo načina izvajanja pouka v smislu večjega poudarka na pomenu kreativnih rešitev, odgovornosti posameznega učenca-dijaka, večnivojskem pouku in pridobivanju znanj na neformalne načine v samostojnem projektnem del

➡️ vzpodbujanje vpisa v poklicne šole, zviševanje pomena in standardov znanj ter spretnosti v poklicnih usmeritvah

➡️ ustanovitev Učiteljske zbornice in reforma sistema potrjevanja programov, podeljevanja licenc učiteljem in urejanja pripravništva za učitelje