Home » Je Domovinska liga res skrajno desna stranka?

Slika novice

V wikipediji in v večini slovenskih medijev je Domovinska liga etiketirana kot skrajno desna stranka, predsednik stranke mag. Bernard Brščič pa je bil celo označen za fašista, medtem ko pa Mesečeva Levica pri levih in »nevtralnih« medijih ter v wikipediji ni bila označena kot skrajno leva stranka, ampak zgolj kot leva stranka, Židanova SD pa celo kot levosredinska, kar pomeni da smo priče dvojnim merilom.

Potrebno se je vprašati po vzrokih. Vzrok je v glavnem v tem, da je slovenska in tudi velik del evropske družbe že tako indoktriniran z liberalno, levičarsko in ponekod že s »kulturno« marksistično ideologijo, da je vsaka normalna desna stranka velikokrat označena kot »skrajno desničarska« stranka in da so vrednote, način razmišljanja in življenja, ki je bil stoletja in tisočletja ter še nekaj desetletij nazaj še popolnoma normalen, danes velja za skrajno desen oziroma za »ultra konservativen« če ne celo za »fundamentalističen«.

Pri tem gredo »sodobni« levi liberalizem s »kulturnim« marksizmom tako daleč, da »sodobne« družbe velikokrat postavljajo tradicionalen način razmišljanja kot »tabu tematiko«, kar pomeni, da je velika nevarnost če si neka klasično konservativna in desna stranka upa izpostaviti kako tematiko, ki danes velja že kot »tabu tema«, da se jo označi kot »skrajno desno« oziroma kot »ultra konservativno« če ne celo kot »klero fašistično« stranko« oziroma se jo po navadi že označi kot politično skupino, ki širi »sovražni govor«.

Sedaj pa odgovor na vprašanje: »Ali je Domovinska liga res skrajno desna stranka«? Odgovor na to je takšen: »Če je Domovinska liga res skrajno desna stranka je bil povprečni Slovenec in Evropejec dolga stoletja in tisočletja ter še nekaj desetletij nazaj »desničarski skrajnež«. Še celo to bi navedel kot zanimivost. Levičarji po eni strani hvalijo prejšnji sistem in še danes poveličujejo obdobje vladavine Josipa Broza Tita, po drugi strani pa se ne zavedajo ali pa se nočejo zavedati, da če je Domovinska liga res skrajno desna stranka, da so bili v nekaterih stvareh za današnje čase »skrajni desničarji« tudi starejši slovenski in jugoslovanski komunisti pred letom 1990 in da je bilo obdobje vladavine Josipa Broza Tita v današnjem oziru na vsaj nekaterih področjih »obdobje ko je bila uveljavljena skrajno desna miselnost«. Zakaj?

 • do leta 1977 so bili pri nas istospolni spolni odnosi kaznivo dejanje, a tudi še kasneje je bilo v jugoslovanskem komunizmu javno izražanje istospolne usmerjenosti zelo nezaželeno
 • abortus je bil dolga leta po vojni prepovedan, dokončno je bil legaliziran v današnji obliki leta 1977
 • v komunizmu je bilo služenje vojaškega roka obvezno
 • v komunizmu je bilo izkazovanje različnih oblik marginalnosti nezaželeno
 • v komunizmu je bilo dolgo časa nezaželeno če je bila ženska na javnem mestu (npr. učiteljica v šoli ali pa tajnica v pisarni) oblečena v hlače namesto v krilo
 • govori se, da se je komunistični diktator Josip Broz Tito zgražal, ker so Edvarda Kardelja po smrti leta 1979 sežgali. Dejal naj bi celo, da je šlo za nekrščansko obliko pokopa. Ne vem ali je to res ali pa je bilo to izmišljeno, ampak dejstvo je, da se je začelo na Ljubljanskih žalah sežigati mrliče šele okoli leta 1978 prej pa v Sloveniji ni bilo nobenega sežiga mrliča in nobenega žarnega pogreba pa tudi po letu 1978 je bilo v Sloveniji veliko manj žarnih pokopov kot jih je zadnja leta.
 • tudi življenje v zunajzakonski skupnosti med moškim in žensko je bilo v komunizmu še v 70. letih prejšnjega stoletja nezaželeno
 • telesno kaznovanje otrok doma je v komunizmu veljalo kot nekaj popolnoma normalnega pa tudi po šolah se je telesno kaznovanje učencev in ponekod celo dijakov toleriralo tudi po tem ko so bile telesne kazni v šolstvu vsaj formalno prepovedane
 • v komunizmu je bila v pravosodnem sistemu vsaj formalno skoraj do konca uzakonjena smrtna kazen

Ta zgoraj navedena dejstva nisem navedel z namenom, da bi zagovarjal komunizem, ampak da bi dokazal kako so mladi levičarji v protislovju s samim seboj ko po eni strani zagovarjajo skrajno progresivno ideologijo in politiko ter mdr. označujejo Domovinsko ligo za skrajno desno stranko, po drugi strani pa poveličujejo sistem, ki je bil takšen kot sem zgoraj navedel. Glavna razloga za prikrito »konservativnost« starih komunistov, liberalcev in levičarjev:

 1. razlog: starejši komunisti, liberalci in levičarji so bili še nekaj desetletij nazaj za današnje čase v nekaterih ozirih še vedno konservativni zaradi tega, ker so bili v otroštvu in mladosti krščansko vzgojeni in so bili zaradi tega vsaj prikrito konservativni ter so bili še vedno neke vrste prikriti »kulturni kristjani«, tudi če so se deklarirali za ateiste, današnji mladi levičarji pa so bili že rojeni in vzgojeni v ateizmu, kulturnemu relativizmu, multikulturnosti (v Sloveniji tudi v balkanizaciji), v marginalnosti in v modernizmu (žal se je tudi večina cerkvenih dostojanstvenikov spečal z modernizmom in nekateri celo z levičarskimi idejami po 2. vatikanskem koncilu, ki je potekal v Vatikanu v letih 1962-65).
 2. razlog: v državah nekdanjega vzhodnega bloka komunistom, na zahodu pa liberalcem in levičarjem po 2. svetovni vojni še ni uspelo do konca uveljaviti »kulturnega« marksizma v javnem življenju, ker so bili zlasti v petdesetih letih prejšnjega stoletja, po nekod pa še celo do leta 2000 drugačni časi kot so danes. V današnjih časih pa lahko z jasno ugotovimo, da so današnji »kulturni« marksisti, levi liberalci in mladi levičarji še veliko hujši kot so bili starejši oziroma klasični liberalci, stari levičarji in stari komunisti, zlasti ko gre za uveljavljanje LGTB+P ideologije, »teorije spola«, uveljavljanje feminizma, permisivne vzgoje otrok, zagovarjanje evtanazije, abortusa, na področju uveljavljanja multikulturnosti oziroma kulturnega relativizma v javni, kulturni in šolski prostor in na področju skrajno liberalne ali bolje rečeno raznarodovalne politike na področju migracij.

MATIJA ŠORLI – predsednik nadzornega odbora Domovinske lige