Slika novice

Človeški civilizaciji lahko sledimo do vzpostavitve lastninske pravice. Z lastninskimi pravicami so si lahko posamezniki lastili zemljo, surovine in blago, nato pa trgovali in prodali drugim. Ta gospodarska dejavnost se imenuje “trg”. To ne pomeni, da se nujno dogaja na fizičnem trgu; to preprosto pomeni, da se z blagom in storitvami trguje prostovoljno.

Skozi večino človeške zgodovine so bile lastninske pravice omejene na tiste, ki so na oblasti. Na primer, kralj ali gospodar je imel končni nadzor nad tistimi, ki so živeli pod njihovo zaščito. Če je kralj želel peso, naj bi kmetje redili peso. Če je gospodar rabil podkve, so kovači kovali podkve. Navadni ljudje so imeli možnost trgovanja med seboj, toda tisti, ki so na oblasti, so lahko svojo proizvodnjo usmerjali, če so to želeli in kaznovali tiste, ki so se upirali.

Pojav kapitalizma je to spremenil.

Kapitalizem je množična proizvodnja blaga za potrebe največjega števila ljudi.

Kapitalizem je bil revolucionaren s priznavanjem lastninske pravice za vse, ne glede na ozadje in družbeni položaj. Ni zagotavljal enakovrednosti lastnine, vendar je kapitalizem odpravil kakršnokoli možnost, kršenja lastninskih pravic.

S tem je kapitalizem pooblastil potrošnike; in ne tiste, ki so na oblasti; da vplivajo na to, kaj je proizvedeno v gospodarstvu. To se zgodi prek mehanizma profita. Če dovolj ljudi zahteva dobrino in ga je mogoče prodati več, kot stane proizvodnja, to pomeni, da je proizvodnja tega blaga donosna.

Nekateri najbogatejši ljudje na svetu dandanes svojega bogastva niso zaslužili z delanjem za bogate, temveč z delom za množice. Walmartov poslovni model je na primer namenjen prodaji poceni blaga čim večjemu številu ljudi.

Kritiki kapitalizma ga poskušajo obsoditi kot “pohlep”. To je napačno. Pohlep in zavist sta človeška razvada in obstajata v vsakem gospodarskem sistemu. Kapitalizem spodbuja proizvodnjo blaga in storitev, ki si jih ljudje želijo na trgu, namesto da bi te odločitve prepuščal močnim posameznikom ali vladam. V kapitalizmu lahko začne vsak proizvajati blago, ki prinaša velike dobičke. Ustvari se t.i. prosti trg, ki v začetni fazi niža ceno izdelka, nato pa skozi čas dviguje kakovost. Pohlepni lastnik kakovosti ne bo dvigoval!

Skozi človeško zgodovino smo videli, da lastninske pravice in trgi rešujejo milijarde ljudi  iz revščine. Povsod po svetu so lastnina in ekonomska svoboda povezani z izboljšano kakovostjo življenja, zdravjem in višjo življenjsko dobo.

Kapitalizem je miren sistem sodelovanja med proizvajalci in potrošniki, ki deluje po željah in potrebah največjega števila ljudi. Vlada ne igra nobene vloge v resnično kapitalističnem sistemu. Ko se vlada vmešava in vsiljuje predpise o proizvajalcih in potrošnikih, preneha biti kapitalistični sistem.

Kapitalizem je svoboda izbire posameznika.

Luka Uršič