Home » Kmetijstvo

Slika novice

KMETIJSTVO

Slovenija ima odlično osnovo za pridelavo hrane, kmetijstvo. To je temelj na katerem moramo graditi. Ljudje brez hrane in vode ne moremo preživeti. Voda je strateška prednost Slovenije, varujmo jo kot največjo dragocenost.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️Podpora lokalnem kmetijstvu, razvoju podeželja z davčnimi, infrastrukturnimi in gospodarskimi ukrepi, ki povečuje zaposlovanje na podeželju.

➡️Ukinitev davka na hektarski donos

➡️ Za nujno samooskrbnost z lokalno pridelano hrano.

➡️ Za pospeševanje odkupa lokalnih kmetijskih izdelkov preko kmetijskih zadrug, ki so ponudniki zdrave hrane za lokalne vrtce, šole in bolnice, itd. (nova vloga KZ).

➡️ Za prepoved kakršnegakoli zasajanja GSO rastlin na območju celotne Slovenije.

➡️ Za ukinitev davčnih blagajn za kmete (pavšal).

➡️ Za podporo semenski banki, (KIS).

➡️ Za razvoj domače obrti in predelave lesa.

➡️ Za ustanovitev malih lokalnih mlekarn in klavnic ter absolutna prepoved Halal klanja.

➡️ Za pospeševanje pridelave industrijske konoplje in dovoljeno sajenje medicinske konoplje.