Slika novice

Ustanovitev Domovinske lige je dodobra razburkala slovenski politični prostor. Ne levica, ne desnica in ne dominantni mediji DOMa niso sprejeli z naklonjenostjo. Glede na to, da gre za politični podjem, ki ogroža status quo, je to tudi razumljivo. V izogib nesporazumom, bi želeli razčisititi nekatere nesporazume, ovreči lažne obtožbe in pojasniti poslanstvo in smisel nastanka Domovinske lige.

➡️ DOM je samonikel projekt.
V medijih se pojavljajo insinuacije, da je Domovinska liga satelit Janševe SDS, da je projekt Marjana Šarca ali celo neoudbovski projekt Kučanovega kroga, namenjen rušenju slovenske desnice. Nič od tega ni res, DOM ni doma ne na Trstenjakovi, ne na Gregorčičevi in ne Pod Murvami. Nastanku DOMa je botrovalo nezadovoljstvo s stanjem slovenske politike, natančneje implicitni konsenz med levico in desnico o multikulturnem globalizmu. Konsenz, ki združuje tudi vladajoči bruseljski kartel EPP, PES in ALDE. Pobudniki DOMa nasprotno verjamemo, da je poslanstvo naše države skrb za varnost in in blaginjo slovenskih državljanov.

➡️ DOM ni stranka ekstremne desnice.
Mediji napadajo DOM kot stranko ekstremne desnice. Na nas ni nič ekstremnega. Zavzemanje za ustavnost, zakonitost, tržno gospodarstvo,družino, svobodo govora, slovensko kulturo, jezik in identiteto niso znak ekstremnosti so znak normalnosti. V svojih razmišljanjih pobudniki izhajamo iz spoznanja, da danes temeljni koflikt ne poteka med kapitalom in delom, ampak med globalizmom in suverenizmom oziroma nacionalno državo. Izhajamo iz spoznanja, da je v Evropi na pohodu populizem, gibanja, ki izhajajo iz prepričanj, da je demokracija neločljivo povezana z nujnostjo skrbi za interese domačega prebivalstva. Zato naš moto ne more biti Najprej EU!, ampak zgolj Najprej Slovenija.

➡️ DOM predstavlja povečanje politične ponudbe.
V demokraciji bi morala bi zastopana pluralnost mnenj. Ocenjujemo, da v primeru Domovinske lige ne gre za podvajanje, ampak za novo politično platformo. Ta temelji na evrorealizmu in suverenizmu, idejni platformi, ki jo v Evropi zastopa skupina ENF – Evropa narodov in svobode. Ta nasprotuje Weber-Macronovi viziji EU kot federacije, oziroma Združenih držav Evrope in zagovarja dosledno uresničevanje načela subsidiarnosti. EU vidimo instrumentalno, kot sredstvo za uresničevanje slovenskih nacionalnih interesov in ne kot samo sebi namen. Z vidika izbire se nam zdi prav, da slovenski volivci dobijo možnost izbora plaforme, ki je nasprotna multikulti globalizmu EPP, PES in ALDE.

➡️ DOM ne krade glasov nikomur in hkrati vsem.
Namen pobudnikov Domovinske lige ni škoditi nikomur. Verjamemo v demokracijo, verjamemo v različnost pogledov. V demokraciji nihče nima vnaprej zagotovljenih glasov, vsake volitve pomenijo nov začetek. Res je 12,5% nominalni prag oziroma 8% efektivni prag visok. Novonastale stranke ga težko prestopijo. Obžalovanja vredno je, da v zadnjih treh desetletjih desno od sredine ni nastal noben uspešen podjem. Soočeni smo s tiranijo statusa quo. Prepričani smo, da je ponudba EPP, PES in ALDE v Sloveniji neustrezna in da obstaja znatno volilno telo, ki je nezadovoljno s politiko vladajočega bruseljskega kartela. Ne pristajamo na nihilizem, da se nič ne da spremeniti. Nizka volivna udeležba na evropskih volitvah nas v tem utrjuje.

Dejstvo je, da se starega psa ne da naučiti novih trikov. Ujetost slovenske politike v obdobje 1989/1991 je potrebno preseči. Svet 2019 je drugačen kot tisti izpred treh desetletij. Izzivi so se spremenili, spremenila se je politična tehnologija. Prepričani smo, da je Domovinska liga pravi odgovor na izzive sodobnosti.

BOM za DOM!