Home » Kultura

Slika novice

KULTURA

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Obujanje in utrjevanje slovenske identitete v kulturnem smislu, večji zaščiti slovenske kulture na področjih, ki so pod udarom gramscijevskega kulturnega marksizma in modernističnih izpeljav anti-kulture in anti-estetike, ki izhaja iz neznanstvenih postulatov Frankfurtske šole, boazovske antropologije, freudovskega psihoanalitičnega društva.

➡️  Vrnitev slovenske kulture v kreativno območje evropskega estetskega, umetnostno-zgodovinsko in znanstveno utemeljenega umetniškega, ustvarjalnega delovanja, ki ne preferira globalističnih klišejev politično motivirane propagandne dejavnosti.

➡️ Ohranjanje slovenskega jezika, in njegovih posebnosti znotraj vseh sistemov državno financiranih inštitucij ter ravno tako ohranjanje jezika v javnem prostoru.


➡️ Poudarjeno ohranjanje in v posebnih primerih kreativno nadgrajevanje že propadajočih kulturnih spomenikov, ki naj ohranjajo pomen slovenske kulture in njeno vez z evropskim kulturnim prostorom. Poseben poudarek in vzpodbuda lokalnim pobudam in skrb za ohranjanje slovenske kulture, jezika v narodnostno mešanih območjih.

➡️ Reforma in/ali odprodaja državnih medijev.

➡️Podpisati evropsko resolucijo o totalitarizmih ter dopolniti resolucijo z bolj natančnimi povezavami, kjer bo jasno, kateri sistemi so imeli bistven vpliv na porajanje reakcij drugih totalitarnih sistemov.