Manjšina ali večina?

Je to sploh še vprašanje? Smo Slovenci v svoji »tisočletni državi« postali manjšina? Smo! Jasmina Držanić nas imenuje »vnuki smrdljive drhali«. Pozabila je dodati, »ki nas ne bi bilo, če bi njeni in njenih prijateljev predniki svoje delo opravili korektno, dokončno«. Če se ne bi mudilo, bi delo dokončali. Mudilo pa se je zaradi pričakovane ukinitve sodišč narodne časti in razglasitve abolicije. Prav zato je junija 1945 Kardelj naročil takratnemu predsedniku slovenske vlade Borisu Kidriču, naj pohitijo s čiščenjem. Oba spomenika našima morilcema še vedno stojita na častnem mestu poleg hrama demokracije in kulture. Danes bi bila tako na tem prostoru samo še, prosto po Capudru, »sodrga«. Kakšen absurd, sodišče narodne časti so ukinili, ko niso poklali še čisto vseh. In mirno bi lahko tudi današnja sodišča ponovno poimenovali tako. Primer Franca Kanglerja jasno kaže na to, v kakšno čast so nam naša sodišča, enako tudi primeri Janše in Jankovića.

Redko kdo od vas sploh ve, da je, ali v kratkem bo,  istrskobeneško narečje, ki ga govorijo prebivalci Izole, Kopra, Pirana, vpisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Unija Italijanov, ki je dala pobudo za ta vpis, je slavila. Veliko delo je opravila, z našim denarjem, torej denarjem slovenskih davkoplačevalcev, dr. Suzana Todorović,  zadovoljna, da je dosegla uspeh, da se istrska slovenščina vpiše kot neslovensko narečje, kot narečje, ki je del italijanskih narečij. In medtem ko Jelinčič gromovniško postavlja vprašanje istrskega parlamenta v Državnem zboru, ne postavlja vprašanja, kaj dela Ministrstvo za kulturo in ali bodo Hrvati dopustili enako. Lahko ste prepričani, da ne bodo.

Žalibog dovolimo, da dr. Suzana Todorović ukinja istrski dialekt kot slovenski, dovolimo, da nas Jasmina Držanić imenuje »vnuki smrdljive drhali«, da smo izključeni iz schengenskega območja, da nas torej izrivajo in vse bolj ukinjajo.  Čemu sicer v tretji mini Jugoslaviji služi svet za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ? Kaj pa pripadnikov narodov nekdanje Avstroogrske? Kje bomo zaključili? Posvetovalno telo vlade, da vnuki smrdljive drhali ne bomo dvigovali glave.

Prosim, razmislite!

Lucija Šikovec Ušaj

Delite naprej