Slika novice

Niso problem zgolj nezakonite migracije, tudi zakonite spreminjajo demografsko podobo Slovenije. 6000 državljanov letno zapusti Slovenijo, izjemna izguba socialnega in človeškega kapitala. Upoštevati je potrebno, da naša država v izobraževanje vlaga razmeroma velika finančna sredstva, 5,31 % BDP.

Odhajajo večinoma mladi, izobraženi Slovenci, nadomeščajo jih večinoma pomanjkljivo izobraženi tujci. Sramota je, da slovenska država po tem, ko mlade izobrazi ne zagotavlja pogojev za uresničevanje njihovih potencialov.

Migracije v ekonomskem smislu ne koristijo vsem, vprašljivo je, če gre sploh za igro s pozitivno vsoto. Migracije škodijo delavcem z najnižjimi plačami, ki jim zaradi borne izobrazbe konkurirajo. Pot v digitalno družbo znanja verjetno ne more temeljiti na funkcionalno nepismenih migrantih. Tudi če bi veljalo, da migranti v splošnem pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, bi bilo še vedno opravičljivo nasprotovanje domačega prebivalstva priseljevanju.

Legitimno je, da si ljudje želijo sosede iz istega kulturnega, jezikovnega in civilizacijskega okolja, s katerimi delijo navade, običaje in vrednote. Za delujočo družbo je nujno, da se ljudje ujamejo glede minimuma o tem, kaj se spodobi in kaj je sprejemljivo. Z doseganjem tega soglasja imamo težave že sami s sabo, kako ga doseči z tujekulturnimi migranti, pa je jasno samo opranoglavim navdušencem nad multikulturalizmom.

V Domovinski ligi smo prepričani, da je trenutna migracijska politika Slovenije nevzdržna in ekonomsko škodljiva.