Home » Migrantska politika

Slika novice

VARNOST JE OSNOVA BLAGINJE

Poglavitno poslanstvo države je zagotavljanje varnosti svojim državljanom. Ta je povezana s sposobnostjo države uveljavljati suverenost na njenem ozemlju. Suverenost se izkazuje z uveljavljanjem nadzora meja, vstopa in izstopa iz države. Naša samoodločba in osamosvojitev sta bili podprti s silo represivnih organov države. Z njimi država stoji in pade! Vse od leta 2015, ko je v državo nezakonito vstopilo 532.000 migrantov Republika Slovenija ne izvaja svoje suverenosti, ker ni sposobna zavarovati svoje meje. Država, ki na svojem ozemlju ne izvaja svojih lastnih zakonov, svojim državljanom ne more zagotoviti varnosti.

Zakon in red sta potrebni pogoj za blaginjo. Celoten sistem notranje varnosti države je potreben reformiranja. Slovenska varnostna in obveščevalna agencija ni sposobna zagotoviti ustreznih informacijskih podlag in ocen varnostnih groženj. Policija je finančno in kadrovsko podhranjena, zlasti problematično je razmerje med uniformiranim in uradniškim delom Ministrstva za notranje zadeve. Policisti so za svoje zahtevno delo slabo plačani, pomanjkljivo opremljeni in obremenjeni z nepotrebnimi administrativnimi opravili.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Takojšen preklic pristopa h Globalnemu sporazumu o migracijah.

➡️ Zakonska sprememba, ki bi migrantom ob nezakonitem vstopu v državo onemogočila zaprositi za mednarodno zaščito v RS. Znižanje finančne podpore migrantom. Nesprejemljivo je, da so mesečni alocirani stroški oskrbe migranta s 1963 evri kar trikrat višji kot znaša povprečna starostna pokojnina v RS.

➡️ Zvišanje sredstev proračuna RS za Ministrstvo za notranje zadeve za 20% do leta 2022.