Slika novice

Naj začnem s tem, da ta sestavek ni objektiven, ampak samo subjektivno mnenje.

                V Sloveniji imamo težavo s togo in rigidno birokracijo, ki svoje sociopatske težnje izvaja na ljudstvu na vsakem koraku (primer Wolt burek). Visoka stopnja birokratizácije, decivilizira človeka, saj mu namesto socialnih interakcij in norm, vsiljuje norme in predpise birokrata, ki v večini primerov le-te piše zgolj za svoje dobro. Birokracija, ki je v Sloveniji na položaju, je zelo levičarskega značaja, saj je ostanek jugoslovanskega sistema. Zato ji vladavina JJ ni všeč, on pa bi moral le-ti nasprotovati čimbolj. Lep primer je dopuščanje biciklprotestniške diskreditacije trenutne vlade, v nasprotnem primeru pa takojšnjo prepoved obratovanja smučišča. Če pogledamo oba primera vidimo, da je slednji popolnoma nepomemben pri širjenju Kitajskega virusa in ohranitvi kredibilnosti oblasti JJ, med tem ko so protesti veliko bolj rizični in seveda namenjeni zgolj ustvarjanju zmede v teh nevšečnih časih.

                Predsednik vlade (PV) bi moral, namesto negativnih izjav preko socialnih medijev, lastniku smučišča raje pomagati s pozitivnimi nasveti za preprečevanje širjenja virusa, kot so vzdrževanje socialne razdalije, kvantiteta smučarjev na smučišču in gostišču. Samo širjenje na smučišču niti ni tako problematično, zaradi nizkega števila kontaktov s posamezniki, ki niso del svojega “balončka”. Ker je človek racionalno bitje, je omejevanje njegovega obstoja na samo delo in dom, brez ostalih svoboščin, popolnoma kontraproduktivno. Poleg tega, tako smučarji, kot smučišče plačuje davke, ki nam bodo na dolgi rok pomagali oskrbovati javno zdravstvo in uporabnike le-tega.

                RTV že od samega začetka, tako kot birokrati, sodeluje v diskreditaciji PV. Ob vsaki priložnosti oglašujejo posameznike, ki so bili porinjeni v neugoden položaj zaradi Kitajskega virusa. Pri vseh se ponavlja vzorec, da je za slab položaj kriv PV. RTV bi moral, vi primeru da hoče državljanom RS pomagati, razložiti kako lahko zavarujemo sebe in svoje bližnje, kako oziroma zakaj so bili določeni ukrepi sprejeti in kakšne rezultate pričakujemo v primeru, da se jih držimo.

                Kitajski virus je resničen in zelo nevaren. Kljub temu, da se ukrepov relativno dobro držimo, imamo visoko število okuženih, veliko ljudi s kroničnimi posledicami in visoko smrtnost. Prava pot je, da se odpovemo čim večjemu številu nenujnih stikov z ljudmi, saj tako omejujemo možnost širjenja virusa. Število bolniških postelj je omejeno, hitrost širjenja virusa, pri nespametnem obnašanju, pa le-te hitro zasede! Največ kar lahko sami naredimo je, da se ne okužimo!

Luka Uršič