Slika novice

Branje slovenske Ustave je poučno o nastanku, naravi in namenu slovenske države. Poveden je njen 3.člen, ki pravi: »Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.«

Iz te jedrnate opredelitve izhaja, da je Slovenija konkretna politična tvorba, utemeljena na samoodločbi. To pomeni, da smo Slovenci konstitutiven narod te države in da je posledično Slovenija nacionalna država. Iz tega izhaja samoumevenost, da Slovenije brez Slovencev ni. Trivialen sklep, a ključen za vodenje javnih politik. Poslanstvo slovenske države ne more biti skrb za dobrobiti Afganistancev, Sircev, Albancev, Bosancev ali Nigerijcev, ampak skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov.

Tega poslanstva politika že dolgo ne uresničuje. S sistematičnim finančnim prikrajševanjem in kadrovsko slabitvijo slovenske vojske in policije je tranzicijski levici uspelo spodkopati stebra slovenske države. Ne pozabimo, da sta bili naša samoodločba in osamosvojitev podprti s silo slovenske vojske in policije. Država z njima stoji in pade!

Stanje v obeh institucijah je takšno, da Republika Slovenija ni več sposobna opravljati elementarne funkcije zagotavljanja varnosti svojim državljanom. Invazija afro-arabskih migrantov je pokazala, da policija tudi ob pomoči vojske ni bila in še vedno ni sposobna zavarovati meja države.

Slovensko politiko je potrebno vrniti k izovrnemu poslanstvu. Naša država je politična skupnost, ki temelji na skupnem interesu po ohranitvi slovenskega jezika, kulture in identitete ter zagotovitvi naše varnosti in blaginje. To pa ne pomeni zaprtosti. Nasprotno, nekatere nacionalne interese lahko bolje uresničujemo s sodelovanjem na ravni EU. A ta naj ostane zvesta de Gaullovi viziji Evropi domovin in svobode. Evropski demos namreč ne obstaja, tako kot nikoli ni obstajal jugoslovanski. Naša identiteta je slovenska, zgolj nadidentiteta evropska.