Slika novice

V Domovinski ligi nasprotujemu vstopu Hrvaške v schengensko območje. Ne izpolnjuje pogojev za vstop.

Žal tudi Slovenija ne. Vstop Hrvaške v schengensko območje bi varnostne razmere pri nas samo še poslabšal.

VARNOST JE OSNOVA BLAGINJE

Poglavitno poslanstvo države je zagotavljanje varnosti svojim državljanom. Ta je povezana s sposobnostjo države uveljavljati suverenost na njenem ozemlju. Suverenost se izkazuje z uveljavljanjem nadzora meja, vstopa in izstopa iz države. Naša samoodločba in osamosvojitev sta bili podprti s silo represivnih organov države. Z njimi država stoji in pade!

Vse od leta 2015, ko je v državo nezakonito vstopilo 532.000 migrantov Republika Slovenija ne izvaja svoje suverenosti, ker ni sposobna zavarovati svoje meje. Država, ki na svojem ozemlju ne izvaja svojih lastnih zakonov, svojim državljanom ne more zagotoviti varnosti.

Zakon in red sta potrebni pogoj za blaginjo. Celoten sistem notranje varnosti države je potreben reformiranja. Slovenska varnostna in obveščevalna agencija ni sposobna zagotoviti ustreznih informacijskih podlag in ocen varnostnih groženj. Policija je finančno in kadrovsko podhranjena, zlasti problematično je razmerje med uniformiranim in uradniškim delom Ministrstva za notranje zadeve. Policisti so za svoje zahtevno delo slabo plačani, pomanjkljivo opremljeni in obremenjeni z nepotrebnimi administrativnimi opravili.