Slika novice

Domovinska liga poziva vlado in Državni zbor Republike Slovenije, da uzakoni, da v Sloveniji edina nevtralna oblika spola ostane zgolj moški spol.

Znana je bolna in neumestna odločitev senatov Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete iz leta 2018, da se od takrat na teh dveh ustanovah uporablja kot nevtralno obliko spola ženski spol. Npr. izraz »profesorica« se na teh dveh ustanovah zadnji dve leti uporablja kot za profesorje kot za profesorice.

Zato Domovinska liga poziva ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da naj pritisne na senata FDV in FF, da razveljavita ta LGTB in feministična dekreta, ki sta bila na teh dveh ustanovah sprejeta pred dvema letoma in da naj se na FDV in FF ponovno uveljavi moški spol kot edina nevtralna oblika spola. Poleg tega pa Domovinska liga poziva Državni zbor RS, da uzakoni, da naj se na Slovenskem v javnem življenju in v vseh slovenskih ustanovah ter organizacijah, kot v javnem kot v zasebnem sektorju uporablja kot edino nevtralno obliko spola zgolj moški spol.

Poleg tega naj se zopet sprejme zakon, da če se uradno naslavlja moške in ženske (ne vljudnostno), da naj se na prvo mesto naslovi moške, na drugo ženske in na tretje mesto otroke. Npr. uporablja naj je izraz »Slovenci in Slovenke« in ne »Slovenke in Slovenci« ter »starši in otroci« in ne »otroci in starši«. Poleg tega na se uporablja izraz za družino: »oče, mati in otroci« in ne »mati, oče in otroci« ali pa sploh ne »otroci, mati in oče«.

Za to obstajata dva glavna razloga:

Prvi razlog: pravilna raba slovenskega jezika. V pravilni slovenščini je edina nevtralna oblika spola lahko zgolj moški spol. Če izrazimo v slovenščini izraz »Slovenke« imamo v mislih avtomatično zgolj ženske. Če pa v slovenščini izrazimo izraz »Slovenci« pa imamo v mislih ali zgolj moške ali moške in ženske skupaj oziroma moške, ženske in otroke skupaj ne glede na spol.

Dejstvo je, ne glede ali je to komu všeč ali ne, da so svetovna jezikoslovja ostanek patriarhalnih časov in zato uporabljajo patriarhalna izrazoslovja (ne vem ali ima tu kakšen svetovni jezik na tem področju izjemo), to velja tudi za slovenščino. Zato če bomo v Sloveniji to spreminjali ne bomo mogli več reči, da še uporabljamo pravo slovensko izrazoslovje.

Drugi razlog: Domovinska liga je kot konservativna stranka odločno proti uveljavljanju LGTB in feministične ideologije v celotnem javnem prostoru ter v javnem in v zasebnem sektorju. Najbolj nevarno za prihodnje generacije pa bo če se bosta LGTB ideologija in feminizem uveljavljala v šolstvu. To velja enako kot za javno kot za zasebno šolstvo. Uveljavljanje LGTB ideologije, feminizma in »kulturnega« marksizma zlasti v šolstvu pomeni dokončno pohabo prihodnjih generacij in s tem tudi dolgoročno gledano uničenja slovenskega naroda in zahodne civilizacije na slovenski zemlji. Sedaj je še čas in morda ena od zadnjih priložnosti, da se Slovenci, Evropejci in zahodnjaki temu upremo. V Sloveniji je sedaj za to enkratna priložnosti, ker imamo na oblasti »desno« vlado.

MATIJA ŠORLI – član programskega sveta Domovinske lige za kulturo in predsednik nadzornega odbora stranke