Slika novice

Domovinska liga se poleg zavzemanja za znižanje davkov zavzema tudi za to, da bi se lahko davkoplačevalci sami odločali, kam bi namenili del svojih davkov, ki so jih dolžni plačevati. To sicer lahko naredimo deloma že zdaj pri dohodnini, a je to premalo.

Če na primer naredimo primerjavo: v Nemčiji in Avstriji je obvezen cerkven davek, ki ga morajo plačevati vsi, ki formalno pripadajo npr. katoliški in evangeličanski Cerkvi, cerkvenega davka pa so ti davkoplačevalci oproščeni, če izstopijo iz Cerkve. To je v Nemčiji in Avstriji privedlo do množičnih izstopov iz katoliške in evangeličanske Cerkve. Italija pa je našla boljšo rešitev. Tam namreč o delu davčnih obveznosti odločajo davkoplačevalci sami. Ta del davka, za katerega lahko sami odločajo, kam ga bodo namenili, sicer morajo obvezno nameniti določeni ustanovi oziroma organizaciji, vendar se vsak posameznik, ki je davkoplačevalec, lahko sam odloči, kam bo ta del davka nakazal.

            Če bi bili davki nizki in bi se lahko v okviru na primer 5 % davčnih obveznosti vsak davkoplačevalec sam odločal, kam bi jih nakazal:

– bi se povečala davčna disciplina;

– bi bile posamezne nevladne organizacije (npr. verske skupnosti in druge organizacije, ki se ukvarjajo tudi s socialnimi dejavnosti) lahko tako bolje sofinancirane od države, da bi lahko ustanavljale zasebne organizacije, ki bi skrbele za revne oziroma za socialno ogrožene ljudi. V ZDA na primer skrb za socialno varnost ni stvar države, ampak tam za to skrbijo nevladne humanitarne organizacije (npr. verske skupnosti). Pri nas sicer prakticiranje ameriškega modela skrbi za socialno ogrožene ni mogoč, ker je Slovenija po ustavi socialna država in bo pri nas verjetno tudi v prihodnje za socialno ogrožene skrbela tudi država, lahko pa bi zasebne nevladne organizacije nekoliko razbremenile državo pri skrbi za socialno varnost in bi bila potemtakem tudi ta skrb nekoliko bolj prenesena na zasebne oziroma nedržavne ustanove;

– to bi bilo dobro tudi za ohranitev in nastajanje novega zasebnega šolstva;

– to bi bilo dobro tudi za nastanek novih zasebnih medijev in za izboljšanje njihove kakovosti.

            Skratka, uvedba možnosti, da lahko o delu obveznosti odločajo davkoplačevalci sami, lahko privede do:

– zmanjšanja obsega države na področju gospodarstva, šolstva, kulture in socialnih dejavnosti;

– večje možnosti ohranitve in okrepitve zasebnih ustanov, ki se ukvarjajo z kulturo, šolstvom, okoljevarstvenimi in socialnimi dejavnostmi.

            To vse pa posredno lahko pomeni tudi manjši državni nadzor nad nami.

MATIJA ŠORLI