Slika novice

V Domovinski ligi predlagamo, da 780 milijonov, ki naj bi jih država namenila Slovenski vojski, raje namenijo subvencijam nakupa orožja za posameznike. Tak ukrep bi drastično povišal varnost državljanov RS pred imigranti, znižal stopnjo kraje in predvsem zaščitil državljane pred preobsežno roko Države.

Poleg tega predlagamo, da se liberalizira zakon o orožju in proizvodnji le-tega, ter pusti ljudem prosto pot do trga zaščite. Taka sprememba, bi nas postavila ob bok Češki, ki je nedavno kot prva članica EU, prevzela 2. amandma ameriške ustave (2nd amendment- pravica do nošenja orožja).

Ker je orožarska industrija, industrija z visoko dodano vrednostjo, bi zgoraj predlagana liberalizacija proizvodnje orožja, v Sloveniji ustvarila veliko novih delovnih mest in privabila tuj kapital.

V primeru, da do preklica namena sredstev pride, predlagamo, da se denar vrne davkoplačevalcem. Metanje denarja v korito državnega zdravstva, nam ne bo dvignilo kvalitete in/ali kvantitete storitev.

Luka Uršič