ODPRAVA SPOLNIH KVOT
Domovinska liga se v svojem programu zavzema za spremembo zakona o sestavljanju kandidatnih list za evropske, državnozborske in lokalne volitve. V svojem programu se zavzema za dosledno odpravo spolnih kvot:


Domovinska liga se v svojem programu zavzema za spremembo zakona o sestavljanju kandidatnih list za evropske, državnozborske in lokalne volitve. V svojem programu se zavzema za dosledno odpravo spolnih kvot:

  • za volitve v evropski parlament
  • za volitve v Državni zbor Republike Slovenije
  • za volitve v občinske in mestne svete
  • za volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti

Sestavljalci kandidatnih list (politične stranke in nestrankarski sestavljalci kandidatnih list) za volitve v evropski parlament, Državni zbor RS, za lokalne volitve v občinske oziroma mestne svete, v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti naj ponovno dobijo popolno svobodo odločanja koliko odstotkov moških in koliko odstotkov žensk bodo kandidirali na zgoraj omenjenih volitvah na svojih kandidatnih listah.

POPOLNA ODPRAVA SISTEMA »ZADRG« ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT IN ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINSKE OZIROMA MESTNE SVETE IN V SVETE ČETRTNIH, KRAJEVNIH TER VAŠKIH SKUPNOSTI.

Domovinska liga se v svojem programu zavzema tudi za popolno odpravo sistema »zadrg« za volitve:

  • v evropski parlament
  • v občinske in mestne svete
  • v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti

Sestavljalci kandidatnih list (politične stranke in nestrankarski sestavljalci kandidatnih list) za v evropski parlament in za lokalne volitve v občinske oziroma mestne svete ter v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti naj zopet dobijo popolno svobodo odločanja na katera zaporedna mesta oziroma na zaporedne številke na svojih kandidatnih listah za v evropski parlament in za lokalne volitve v občinske oziroma mestne svete ter v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti bodo kandidirali moške in na katera ženske. Zato je potrebno spremeniti sedanji zakon, ki zahteva, da če se na prvo mesto kandidatne liste v zgoraj omenjene organe kandidira moškega, se mora na drugo mesto obvezno kandidirati žensko in obratno če se na prvo mesto kandidira žensko se mora na drugo mesto obvezno moškega. Tak slab zakon je potrebno nemudoma spremeniti. Tako bi bilo obvezno tako imenovati sistem »zadrg« popolnoma odpraviti.

PROTI UVAJANJU SPOLNIH KVOT V VODSTVENE ORGANE PODJETIJ IN JAVNIH ZAVODOV.

Prav tako pa DOM nasprotuje morebitni uvedbi spolnih kvot v vodstvene organe podjetij in zavodov (npr. nadzorni sveti in upravni odbori podjetij in javnih zavodov).

PROTI UVAJANJU SPOLNIH KVOT NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU IN NEGOSPODARSTVU TER V PODJETJIH IN ZAVODIH

Domovinska liga prav tako nasprotuje uvajanju spolnih kvot na področju zaposlovanja v gospodarstvu in negospodarstvu oziroma v podjetjih in zavodih. Delodajalec naj ima popolno svobodo odločanja kolikšen odstotek moških in kolikšen odstotek žensk bo zaposlil v svojem podjetju. To naj velja popolnoma enako kot za javni kot za zasebni sektor in kot za področja gospodarskih in področja negospodarskih dejavnosti.

MATIJA ŠORLI – član programskega sveta Domovinske lige

Delite naprej