Home » Omogočimo nosečnicam v času epidemije korona virusa varen porod doma

Slika novice

4 razlogi, zakaj se nosečnice v trenutni situaciji odločajo za porod na domu:

1. Zavarovanje nosečnic in novorojenčkov pred okužbo

Porodnišnice so v situaciji, ko ne morejo zagotoviti, da se porodnica in porajajoče se bitje v času nastanitve v porodnišnici ne bosta okužila s korona virusom. V porodnišnicah je več medčloveških stikov, zato je tudi verjetnost okužbe večja kot pri porodu na domu. Del osebja v eni od slovenskih porodnišnic je že okužen s korona
virusom.

2. Porodi na domu so varni in potekajo ob usposobljenih babicah.

V Sloveniji obstajajo babice, ki jim je Ministrstvo za zdravje izdalo vsa dovoljenja za samostojno opravljanje babiške dejavnosti in za opravljanje babiške dejavnosti na domu. Te izvajajo porode na domu, vendar je bil porod na domu do sedaj v celoti strošek porodnice.

3. Enaka obravnava nosečnic

Prav je, da ZZZS finančno ne diskriminira med nosečnicami, ki bi želele roditi v porodnišnicami in tistimi, ki bi želele roditi doma v spremstvu strokovno usposobljene babice.

4. Zmanjšanje obremenitve zdravstvenega osebja v porodnišnicah

Porodnišnice se zaradi epidemije srečujejo z novimi zahtevami in protokoli, prav tako se predvidevajo dodatne kapacitete za izolacijo porodnic, ki so okužene s korona virusom, zato omogočanje poroda doma pomeni razbremenitev porodnišničnega osebja in kapacitet, kar omogoča boljšo storitev za tiste porodnice, ki se bodo odločile za porod v porodnišnici.

Nekaj dejstev o porodu na domu:

  • je osrediščen na mamico in porajajočega se dojenčka,
  • dogaja se v okolju, ki je porodnici domač, z ljudmi, ki jih pozna in jim zaupa, zato se počuti varnejšo, kar bistveno zmanjša možnosti za zaplete pri porodu
  • poteka v naravnem ritmu,
  • je nemedikaliziran,
  • varnejši za zdravo nosečnico,
  • poteka izključno na lokacijah, ki omogočajo, da se pride v porodnišnico v največ 30 minutah,
  • ženskam v zelo majhnem odstotku prerežejo presredek,
  • veliko zadovoljstvo mamic, ki so tak porod izkusile.

Zato v Domovinski ligi predlagamo vladi, da v nabor kriznih ukrepov za zmanjšanje širjenja epidemije doda še kritje stroškov poroda na domu do višine, ki jo ZZZS namenja za porod v porodnišnici.

Zagotovimo enakopravno obravnavo nosečnic, ne glede na izbrani kraj poroda!