Home » Politika zasebnosti

Domovinska liga

Politika varstva osebnih podatkov

 1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je Stranka Domovinska liga, Stegne 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DOM). Vsa vprašanja ali zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko sporočite na info@domovinskaliga.si

2.   Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

V Stranki DOM obdelujemo podatke, ki ste nam jih posredovali s pristopno izjavo. Z včlanitvijo v stranko ste sprejeli program stranke in njen statut. Podatki se obdelujejo v zvezi s članstvom, članskimi pravicami in obveznostmi, na podlagi člena 6(1)(b) Splošne uredbe.

Za namen urejanja članstva in vodenje evidenc o članstvu obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Osnovni osebni podatki (ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, državljanstvo)
 • Kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka)
 • Podatki o zaposlitvi (izobrazba, poklic, delodajalec)

V stranki DOM na podlagi člena 6(1)(b) GDPR obdelujemo vaše osebne podatke tudi, če ste se odločili za finančni prispevek naši stranki. Podatki, ki jih smemo in moramo obdelovati so določeni v zakonu, ki ureja delovanje političnih strank.

Vaše podatke obdelujemo tudi, če ste nam poslali peticijo ali vprašanje (6(1)(a), podatki, ki so razvidni iz peticije in vprašanja (običajno ime in priimek, eventualno naslov ali drug kontaktni podatek, potreben za odgovor), ali ste obiskali našo spletno stran. V slednjem primeru obdelujemo vaše osebne podatke v t.i. sistemskih logih (6(1)(f)) in morebitnih piškotkih v skladu z določili ZEKom-1. Več o piškotkih lahko preberete na https://domovinskaliga.si/piskoti/

Če se naročite na naše novičke, bomo vaše osebne podatke (ime, priimek, e-pošta oz. drug naslov, kamor želite prejemati novičke) obdelovali toliko časa, kolikor boste želeli prejemati te novičke (6(1)(a)).

3.   Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Zunaj kroga obdelovalcev, ki nam pomagajo na področjih, na katerih so boljši od nas (računovodstvo, IT …) vaših podatkov ne bomo delili.

Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb je omejen na namen, za katere so bili takšni podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke so zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi določb te Izjave o varovanju osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

Vneseni podatki se prenašajo tretji osebi in sicer ponudniku spletnih orodij za pošiljanje e-novic in druge e-pošte (Sendinblue).

4.   Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki iz vpisanih pristopnih izjav se obdelujejo ves čas trajanja članstva v stranki, izbrišejo pa se po zaključku petega koledarskega leta, v katerem je nastopilo prenehanje članstva v stranki.

Podatke posameznikov, ki so se odločili za finančni prispevek stranki obdelujemo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotovitev naših zakonskih obveznosti (najdlje do izteka zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava).

Podatki zbrani na osnovi privolitve se zbirajo do preklica in se izbrišejo ali anonimizirajo najkasneje v enem letu po zaključku koledarskega leta, v katerem je bil dan preklic privolitve. Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko to privolitev kadarkoli prekličete na način klika v novičkah, ali na naslovih upravljavca iz prvega člena te politike.

Če teče obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, traja obdelava do izpolnitve namena.

5.   Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. DOM pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni ali poštni naslov DOM, navedenem v prvem členu te politike.

Izpolnitev upravičene zahteve DOM izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca, pri čemer DOM o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
  • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • na podlagi zahteve DOM izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.
 • Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da DOM popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Pravica do izbrisa podatkov (tki. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:
  • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • DOM podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval DOM, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 • Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na https://domovinskaliga.si in velja od 15.12.2021.