Home » Program Domovinske lige

Program Domovinske lige

SLOVENIJA SLOVENCEM DOM

Slovenija in Evropska unija sta se znašli v slepi ulici. Ideali slovenske pomladi o Sloveniji kot podalpski Švici se zaradi spodletele tranzicije niso uresničili. Slovenija ni ne pravna, ne pravična država. Verjamemo, da Slovenija ob izjemnih naravnih danostih in sposobnih ljudeh zmore več. Po varnosti, razvitosti in blaginji bi morala soditi med najuspešnejše evropske države.

S podobnimi težavami se spopada EU. Namesto da bi se trudila za varnost in blaginjo Evropejcev, poskuša doseči federalizacijo nekakšnih Združenih držav Evrope. Migrantska kriza, vsiljevanje multikulturalizma, globalizem, katastrofalna ekonomska politika ECB in Evropske komisije so EU pripeljali na rob propada. Brexit bi moral predstavljati zadnje opozorilo, da je evropski projekt nasedel. Evropejci ne želimo živeti v EUrabiji, ne želimo Evrafrike in ne EUSSR. Verjamemo v Evropo, v Evropo narodov, v Evropo domovin, v Evropo Evropejcev. Takšna Evropa pa zahteva drugačno EU.

Slovenija in EU potrebujeta nov pristop k ekonomskim, političnim in družbenim izzivom. Čas je za alternativo, čas za DOM, čas za Domovinsko ligo. Verjamemo v slovensko državo, verjamemo v vrednote slovenstva; domoljubje, poštenost, skromnost, delavnost, podjetnost in odgovornost. Na teh vrednotah bi morali zgraditi boljšo Slovenijo in boljšo Evropo.

Poslanstvo slovenske države je skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Najvišji interes slovenske države bi moral biti preživetje slovenskega naroda, slovenskega jezika, kulture in identitete. To lahko dosežemo v Evropi, v Evropi narodov, v Evropi domovin!

Zato se zavzemamo:

 • ZA SUVERENO SLOVENIJO, NAJPREJ SLOVENIJA! – Slovenija Slovencem dom. Brez suverenosti ni domovine.
 • ZA SVOBODO GOVORA – Temeljna civilizacijska pridobitev in predpogoj delovanja demokracije. Nasprotujemo politični korektnosti in boju proti »sovražnemu govoru« pod pretvezo ponovnega uvajanja verbalnega delikta.
 • ZA OHRANITEV SLOVENSKEGA JEZIKA, KULTURE IN IDENTITETE – Slovenija je domovina Slovencev. Slovence opredeljujeta njihov jezik in kultura. Dosledno udejanjanje 3. člena Ustave RS o slovenščini kot uradnem jeziku.
 • PROTI OBVEZNEMU CEPLJENJU PROTI COVID-19 – Za zdravje je vsak odgovoren sam. Zato mora odločitev o cepljenju proti COVID – 19 ostati svobodna.
 • PROTI ALBANIZACIJI SLOVENIJE – Množično priseljevanje državljanov Kosova spreminja slovenska mesta v albanske eksklave. Socialnemu turizmu, ki temu botruje, bomo naredili konec.
 • ZA POPIS PREBIVALSTVA PO NARODNOSTI – Nihče ne želi izvesti popisa prebivalstva po narodnosti. Zahtevamo, da se preštejemo.
 • IZGON VSEH NEZAKONITIH MIGRANTOV – Nezakonit vstop v državo in življenje na tuj račun nista človekovi pravici. Prosilci za azil bodo kazensko odgovarjali za nezakonit vstop v državo.
 • VOJSKO NA MEJO – Za neprodušno zaščito južne meje je potrebna aktivacija vojske. Poslanstvo Slovenske vojske je varovanje Slovenije, ne sodelovanje v avanturističnih misijah v tujini.
 • PROTI ZELENEMU PREHODU – Zeleni prehod je globalistična Cilji načrta Pripravljeni na 55 so nerealni in vodijo v energetsko revščino. Naša prioriteta je blaginja Slovencev, ne utopični zeleni cilji globalistov.
 • ZA DEPOLITIZACIJO POLICIJE, SODSTVA IN TOŽILSTVA – Za ukinitev doživljenjskega mandata za sodnike in tožilce. Uvedba osebne, materialne in kazenske odgovornosti za počasno, protizakonito in protiustavno sojenje.
 • ZA ODSTOP OD MARAKEŠKEGA SPORAZUMA IN ISTANBULSKE KONVENCIJE – Odstop od škodljivih deklaracij, ki degradirajo nacionalno identiteto in razvrednotijo tradicionalno družino.
 • ZA LIBERALIZACIJO DOSTOPA DO OROŽJA, PRAVICA DO SAMOOBRAMBE – Oborožen posameznik je varen pred vsako avtoritarno stranko. Zavzemamo se za švicarski model.
 • OČE IN MAMA, NE STARŠ 1 IN STARŠ 2 – Družina je osnovna celica družbe. Podpiramo tradicionalno družino, očeta, mamo in otroke.
 • ZA PREGLEDNO FINANCIRANJE NVO – Ustavili bomo državno financiranje nevladnih organizacij, ki delujejo proti interesom Slovenije. Protislovenstvo naj si nevladniki financirajo sami.
 • PROTI KULTURNEMU MARKSIZMU – Kulturni marksizem je produkt skupine spolno iztirjenih judovskih intelektualcev. Njegov cilj je s prevrednotenjem vseh vrednot spodkopati zahodno civilizacijo.
 • PROTI VSILJEVANJU LGBT + P PROPAGANDE – Ideologija LGBT + P ne sodi v vrtce, šole, fakultete in domove za ostarele.
 • UKINITEV REFERENDUMSKEGA KVORUMA – Vrnimo moč ljudem z olajšanjem pogojev za neposredno demokracijo. Predlagamo uvedbo dveh referendumskih dni na leto za znižanje stroškov referenduma.
 • PODJETNIŠTVU NAKLONJENO POSLOVNE OKOLJE -Verjamemo, da lahko podjetniki sami, brez vmešavanja in subvencij države, odločajo kaj, komu in za koliko prodajati. Zagovarjamo radikalno zmanjšanje subvencij in temu primerno znižanje davčnih bremen.
 • NIŽJI DDV – Po osmih letih je skrajni čas, da vrnemo višino DDV na predkrizno raven. 20 % stopnja DDV je zadostna!
 • PRENOVA ŠOLSKEGA SISTEMA – Iz javnega šolstva odstraniti levičarsko ideologijo in učne programe očistiti balasta. Povečati delež zasebnih šol in izboljšati kakovost izobraževalnega sistema.
 • GRADNJA JEK 2 – Jedrska energija je edina, ki lahko zagotovi razogličenje in hkrati zagotavlja zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo. O gradnji JEK 2 naj državljani Slovenije odločijo o referendumu.
 • UČINKOVITO IN DOSTOPNO ZDRAVSTVO – Dilema javno proti zasebnemu zdravstvu je lažna. Javno financirano zdravstvo ne pomeni, da morajo zdravstvene storitve zagotavljati samo javne ustanove. Bolnikov ne zanima, kdo zagotavlja storitve, ampak kvaliteta in dostopnost.
 • PREDRŽAVLJENJE SLOVENIJE V VITKO DRŽAVO. Slovenija je v 30 letih obstoja postala institucionalno zamaščena država. Za stroškovno učinkovito delovanje države je nujno zmanjšanje števila ministrstev, uradov, direktoratov, varuhov, komisij in podobnih institucij.
 • ZA VZDRŽNE, URAVNOTEŽENE JAVNE FINANCE – Fiskalno pravilo ni zadostno varovalo za razumno vodenje javnih financ. V ustavo bi bilo potrebno zapisati omejitev najvišje dopustne javne porabe. 40 % BDP je razumna meja namesto trenutnih 48 %.
 • UKINITEV OBVEZNEGA PLAČEVANJA RTV PRISPEVKA – Radiotelevizija Slovenije je zaradi privilegija obveznega financiranja neučinkovita, predimenzionirana in politično kompromitirana institucija. Izpostavitev tržnim silam, tj. ukinitev obveznega plačevanja, je edino zdravilo.
 • ZA PRAVIČNE POKOJNINE – Pokojnine morajo biti sorazmerne plačanim prispevkom. Brez plačanih prispevkov ni pokojnine! ZPIZ je potrebno očistiti vseh nezasluženih »pokojnin«.
 • PROTI NEPREMIČNINSKEM DAVKU – Lasten dom je želja vsake slovenske družine. Nepremičninski davek je nepravičen in odvrača družine od zasebnolastniškega reševanja stanovanjskega problema.
 • KONEC SOCIALNEMU TURIZMU – Slovenija postaja privlačna destinacija za delavce iz tretjih držav. Ne zaradi višine plač, ampak zaradi socialnih transferjev in dostopnosti zdravstvenih storitev. Pogoj za upravičenost socialnih transferjev bo 5 let bivanja v Sloveniji.
 • NE FEDERALNI EU, ZA EVROPSKO ZVEZO SUVERENIH DRŽAV – EU kot prostor svobodne trgovine deluje dobro, kot politična zveza pa slabo. Evropski demos ne obstaja, obstajajo narodi in nacionalne države. EU lahko preživi samo kot zveza suverenih držav, federalno EU čaka enaka usoda kot SFRJ.
 • PRIKLJUČITEV VIŠEGRAJSKI SKUPINI – Geopolitično Slovenijo vidimo kot srednjeevropsko, ne kot balkansko državo. Višegrajska skupina je naše naravno okolje.

Program Domovinske lige po področjih: