Program Domovinske

ZA SLOVENIJO V EVROPI DOMOVIN IN SVOBODE

Leta 2019 sta Slovenija in Evropska unija v slepi ulici. Ideali slovenske pomladi o Sloveniji kot podalpski Švici se zaradi spodletele tranzicije niso uresničili. Slovenija ni ne pravna, ne pravična država. Verjamemo, da Slovenija ob izjemnih naravnih danostih in sposobnih ljudeh zmore več. Po varnosti, razvitosti in blaginji bi morala soditi med najuspešnejše evropske države.

S podobnimi težavami se spopada EU. Namesto da bi se trudila za varnost in blaginjo Evropejcev, poskuša doseči federalizacijo nekakšnih Združenih držav Evrope. Migrantska kriza, vsiljevanje multikulturalizma, globalizem, katastrofalna ekonomska politika ECB in Evropske komisije so EU pripeljali na rob propada. Brexit bi moral predstavljati zadnje opozorilo, da je evropski projekt nasedel. Evropejci ne želimo živeti v EUrabiji, ne želimo Evrafrike in ne EUSSR. Verjamemo v Evropo, v Evropo narodov, v Evropo domovin, v Evropo Evropejcev. Takšna Evropa pa zahteva drugačno EU.

Slovenija in EU potrebujeta nov pristop k ekonomskim, političnim in družbenim izzivom. Čas je za alternativo, čas za DOM, čas za Domovinsko ligo. Verjamemo v slovensko državo, verjamemo v vrednote slovenstva; domoljubje, poštenost, skromnost, delavnost, podjetnost in odgovornost. Na teh vrednotah bi morali zgraditi boljšo Slovenijo in boljšo Evropo.

Poslanstvo slovenske države je skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Najvišji interes slovenske države bi moral biti preživetje slovenskega naroda, slovenskega jezika, kulture in identitete. To lahko dosežemo v Evropi, v Evropi narodov, v Evropi domovin!

Zato se zavzemamo

  1. Za svobodo govora. Ta je temeljna civilizacijska pridobitev in predpogoj delovanja demokracije. Vredna je najvišje ustavne in zakonske zaščite. Nasprotujemo politični korektnosti in boju proti »sovražnemu govoru« pod pretvezo ponovnega uvajanja verbalnega delikta.
  2. Za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete kot osmislitve obstoja Republike Slovenije.
  3. Za družine. Zdrava družina je temelj zdrave družbe. Nasprotujemo (ne)kulturnemu marksizmu in širitvi LGBT+P agende v državnih institucijah.
  4. Za krepitev suverenosti, zakonitosti, varnosti in reda. Ti so predpogoj blaginje. Zavarovanje meje in preprečitev nezakonitih migracij, ki predstavljajo izjemen varnostni in javnofinančni problem, je najvišja prioriteta. Slovenija naj skrbi za blaginjo svojih državljanov, ne ilegalnih migrantov!
  5. Za takojšnji odstop Slovenije od Globalnega sporazuma o migracijah.
  6. Za priključitev državam Višegrajske skupine in podpora pobudi Intermarium na osi Baltik-Jadran. Nasprotujemo težnjam po federalizaciji EU.
  7. Za obrambo ustavnosti, zakonitosti in načel pravne države. Sodnike in tožilce, ki sistematično kršijo ustavo, zakone in človekove pravice, je potrebno odstraniti iz pravosodnega sistema.
  8. Za podjetništvo in razvoj majhnih in srednjih podjetij. Verjamemo v sposobnost podjetnikov, da se bodo sami, brez vmešavanja in subvencij države znali odločati kaj, komu in za koliko prodajati. Zagovarjamo radikalno zmanjšanje subvencij in temu primerno znižanje davčnih bremen.
  9. Za vitko državo. Zagovarjamo racionalizacijo javnega sektorja in dopolnitev fiskalnega pravila z izdatkovnim, tj. ustavno omejitvijo javne porabe.
  10. Za pravične pokojnine. Vse bi morale biti skladne plačanim prispevkom. ZPIZ naj se poslovi od nezasluženih pokojnin.

Najprej Slovenija! Vedno. 

PDF oblika

Program Domovinske lige po področjih: