Slika novice

Skupina ID je v evropskem parlamentu dala v razpravo predlog resolucije o stanju izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja. Med drugim resolucija “poudarja, da se nevladne organizacije obravnavajo kot “tvegani subjekti” v okviru za preprečevanje pranja denarja, saj bodisi prikrivajo teroristične organizacije in zanje zbirajo in prenašajo sredstva ali delujejo kot zakonita podjetja, ki posredno podpirajo cilje terorističnih organizacij.”

Predlagana resolucija tudi “poziva Komisijo naj nevladne organizacije izrecno vključi v področje uporabe okvira za preprečevanje pranja denarja, natančno pregleda njihovo financiranje in stroške ter sprejme daljnosežna pravila o preglednosti.”

Predlog je bil s strani Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih zavržen. Sprejeli so svojo resolucijo, ki seveda ne vključuje zgoraj navedenega – za njih delovanje nevladnih organizacij, zgleda, ni sporno. Seveda so vsi slovenski poslanci glasovali za »vladno« resolucijo (razen Bogoviča, ki sploh ni glasoval).

Matija Horvat, član Izvršilnega odbora Domovinske lige.