Slika novice

Ali je trenutno veljavni sistem obračunavanja in izplačevanja plač preprost in vsem socialnim partnerjem jasen in razumljiv? NI.

DOM se zavzema za poenostavitev obračuna plač v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju.

Zavzemamo se za ukinitev prispevkov, ki bremenijo delodajalce. Slednje pa dodali v breme delojemalcev tako kot ostale obveznosti. Sistem omogoča jasno in predvsem razumljivo obremenitev plač s strani obveznih prispevkov za socialno varnost. VSAK BI BREZ TEŽAV UGOTOVIL KOLIKO PRISPEVA V SKUPNO BLAGAJNO in KOLIKO DEJANSKO STANE STROŠEK DELA.

S tem bi se dejansko ZVIŠALA MINIMALNA BRUTO PLAČA.

Zaradi vzdrževanja obstoječega obsega sredstev, ki so vplačani zavodom, ki so zadolženi za javne socialne storitve pa bi se prispevne stopnje znižale.

S takim ukrepom bi dosegli tudi poenostavitev in večjo preglednost sistema obračunavanja in plačevanja teh obveznosti, tako za delodajalce kot tudi za prejemnike teh sredstev.

V premislek vsem odločevalcem s tega področja.