Home » Sociala in pokojnine

Slika novice

DOMOVO VIDENJE SOCIALNE IN DEMOGRAFSKE POLITIKE

Slovenija naj bi bila poleg pravne tudi socialna država. Žal se pri nas pridevnik socialna prepogosto pojmuje kot socialistična. Socialno državo razumemo kot splet institucij, ki poskrbi za tiste posameznike, ki zaradi višje sile niso sposobni sami poskrbeti za svoje, človeka vredno preživetje.

Najbolje socialno funkcijo z zaposlovanjem in izplačevanjem plač zaposlenim opravljajo podjetniki. Funkcija države je, da tistim, ki zaradi višje sile niso sposobni preživeti na trgu, omogoči človeka vredno življenje. Socialni sistem bi moral biti zastavljen v smeri delovne aktivacije prebivalstva.

Nizka rodnost in staranje prebivalstva pred snovalce socialnih politik postavlja velike izzive. Prepričani smo, da rešitev demografskih problemov Slovenije ni v priseljevanju iz kulturno nezdružljivih okolij Afrike in Arabije, ampak v dvigu rodnosti in zadržanju mladih doma. Dejstvo, da se je v zadnjih petih letih v povprečju izselilo 8.000 mladih na leto ocenjujemo kot katastrofo. Slovenijo moramo narediti mladim prijazno deželo, kjer bodo radi živeli in svojo radoživost izkazovali v oblikovanju čim večjih družin. Zakonska skupnost in družina predstavljata temeljno družbeno celico in si zaslužita posebno zaščito države.

Demografski somrak povzroča velike težave pri financiranju pokojninskega sistema. Parametrične reforme po osamosvojitvi so bile bolj kot v podaljševanje delovne dobe usmerjene v zmanjševanje nadomestitvenega razmerja. Posledično je raven pokojnin nizka, stopnja tveganja revščine med upokojenci pa narašča. Ocenjujemo, da je nadaljnje poslabševanje položaja slovenskih upokojencev nevzdržno.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Pokojninska reforma, ki bo vključevala očiščenje pokojninske blagajne izdatkov, ki niso utemeljeni na prispevkih. Gre za cca. 50 kategorij nezasluženih pokojnin po 161.členu ZPIZ-2, ki so v lanskem letu zavod oziroma državo stale kar 218 mio evrov.

➡️ Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.

➡️ Zadolžitev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za aktivno spodbujanje vrnitve slovenskih izseljencev. Slovensko izseljenstvo predstavlja izjemen, slabo izkoriščen potencial.