Slika novice

V Domovinski Ligi že dlje časa budno spremljamo delovanje gospodarskega ministra Počivalška.

Z obžalovanjem smo pred dnevi prebrali sporočilo Obrtne zbornice Slovenije, da približno tretjina njihovih članov po celotni Sloveniji razmišlja o opustitvi dejavnosti.  Najhuje je ravno v gostinstvu in turizmu, pa tudi v nekaterih storitvenih dejavnostih, kjer nekatera podjetja zaradi enormnega upada dohodkov, ne morejo plačati svojim zaposlenim, ukrepa čakanja na delo.

Vlada delodajalcem z eno in pol mesečno zamudo nakazuje povračilo stroškov. Iz ukrepa za čakanje na delo, so  nastale nove birokratske ovire, ko mora podjetje za izplačilo pomoči kljub pozitivni odločbi dodatno izpolniti še zahtevek za izplačilo zneska, ki je bil odobren  v predhodni odločbi.

V Domovinski Ligi nas skrbi tudi, ker državni ukrep čakanja na delo ne velja za enoosebne d.o.o., torej tam kjer je lastnik tudi zaposlen v svojem lastnem podjetju.

V Domovinski Ligi smo kritični do neenake obravnave poslovnih subjektov v panogi turizem. Podjetja in samostojni podjetniki, ki ne ponujajo namestitev (turistične agencije, turistični vodniki, rokodelci, lastniki golf igrišč…) so bili iz ukrepa turistični boni izvzeti in z ukrepom “boni” je minister grobo posegel v obstoječa razmerja na turističnem trgu in v polje svobodne podjetniške pobude.

Propad marsikaterega rokodelca, pomeni propad slovenske nesnovne kulturne dediščine.