Slika novice

Domovinska liga je zaradi širitve korone virusa zelo zaskrbljena za zdravje in varnost Slovencev in prebivalcev države Republike Slovenije.

Ob tem pa se stranka dodatno zaveda kakšno škodo povzročajo Sloveniji množične migracije ne glede ali gre za legalne ali ilegalne oziroma kontrolirane ali nekontrolirane. Stranka je na področju migracijske politike že prej večkrat opozorila, da množične migracije mdr. povečujejo možnosti za širjenje nevarnih nalezljivih bolezni in da so migranti tudi z zdravstvenega vidika gledano potencialno nevarni za varnost Slovencev in prebivalcev naše države. Žal so se predvidevanja naše stranke bridko uresničila. Na Kitajskem je izbruhnila pandemija korone virusa, ki se širi po vsemu svetu. Zato je sedaj zadnji čas za hitro, brezkompromisno in strokovno ukrepanje. Obstaja pa tudi potencialna nevarnost za širitev korone virusa ne zgolj s strani migrantov, ki prihajajo z daljnega, srednjega in bližnjega vzhoda (zlasti iz Kitajske in držav v bližini Kitajske), ampak od strani vseh tujcev oziroma prišlekov, ki prihajajo v Slovenijo (tudi od nekaterih držav Evropske unije). Za nobenega od tujcev oziroma od prišlekov ne vemo natančno v katerih državah se je gibal, s kom se je družil in posledično s tem ne ali je ali ni okužen s korono virusom. Širjenje bolezenskega simptoma korona virusa je nevarno že s strani Slovencev in slovenskih prebivalcev, a s strani prišlekov iz tujih držav (zlasti iz daljnega, srednjega in bližnjega vzhoda pa še dodatno). Zlasti je nevarno če slovenski državljan oziroma slovenski prebivalec pride v stik z okuženim prišlekom, se okuži in ne vedoč, da je okužen prenaša okužbo tudi na svoje družinske člane, sorodnike, sosede, znance, prijatelje, sodelavce in na vse s katerimi pride v stik. Zato bi se morali vsi slovenski liberalci, levičarji, globalisti, multikulturalisti in »kulturni« marksisti vsaj sedaj dokončno zavedati, da če jim že ni mar za ohranitev slovenskega naroda, slovenske države, slovenskega jezika in slovenske kulture pa naj jim bo tokrat vsaj malo mar za svoje zdravje, zdravje svojih družin, svojih sorodnikov, sosedov, znancev in prijateljev. Če tokrat še širjenje korone virusa liberalcev, levičarjev, globalistov, multikulturalistov in »kulturnih« marksistov ne bo »premaknilo« lahko mirno rečemo, da so vsi ti ljudje izgubili najmanjši kompas za zdravo človeško pamet (če so ga sploh kdaj imeli). 

Zato Domovinska liga sedanjo vlado, ki trenutno še opravlja tekoče posle in novo vlado, ki bo verjetno v nekaj tednih prevzela posle poziva: 

  • da popolnoma zaustavi vse množične migracije zunaj držav evropske unije zlasti pa iz držav bližnjega, srednjega in daljnega vzhoda, ki so potencialno največji možni dejavnik za širjenje korone virusa
  • tudi za vse državljane držav iz evropske unije, ki bi želeli ostati v Sloveniji naj se uvede obvezne zdravstvene preglede kot pogoj, da lahko ostanejo na ozemlju države Republike Slovenije
  • da se tudi za vse slovenske državljane in prebivalce, ki so bili oziroma so bivali v državah, kjer je razširjena epidemija korone virusa uvede obvezne zdravstvene preglede
  • da se vse tujce oziroma prišleke, ki kažejo sumljive znake okuženosti oziroma obolelosti s to boleznijo nemudoma vrne v svoje matične države
  • država Republika Slovenija naj bo pri tem brezkompromisna in dosledna ne glede na negativna mnenja in opozorila iz Bruslja

Ob tem naj nam bo zgled zgodovinska država Dubrovniška republika, ki je obstajala v letih od 1358 do 1808 za katero je znano, da je dala vsakega prišleka ob prihodu v svojo državo za 40 dni v karanteno, da se je preverilo ali je morda prišlek okužen ali obolel s kakim prenosljivim bolezenskim simptomom ali ne in v primeru če je obstajal kakršen koli sum, da je prišlek morda okužen ali obolel s kakim virusom prenosljive bolezni se ga v dubrovniško republiko ni spustilo. Zato je bila prav dubrovniška republika v tistem času redek če ne celo edini primer v svetu ko velike bolezni, ki so razsajale v tistem času po Evropi in po svetu (npr. kuga) niso prodrle ne v Dubrovnik ne v dubrovniško okolico. Zato velja Dubrovniška republika še danes za zgled higiene in ustrezne ter strokovne zdravstvene preventive ne samo za tisti, ampak tudi za današnji čas. Slovenija naj jo posnema če želi dobro svojemu narodu in svojim prebivalcem. Življenje in zdravje slovenskega naroda in slovenskih prebivalcev naj bo pred interesi liberalizma, kapitala, levičarstva, »kulturnega« marksizma, multikulturalizma, globalizacije in evropskega federalizma. 

MATIJA ŠORLI – član programskega sveta Domovinske lige za notranje zadeve