Slika novice

Sprememba orožne zakonodaje je sledila terorističnim napadom v Evropi. V tem napadu so teroristi uporabili strelno orožje, do katerega zakoniti lastniki nimajo dostopa in ga torej ne morejo kupiti na zakoniti način.

1. Ali menite, da je ukrep, to je sprememba orožne zakonodaje, ki je predvsem prizadel zakonite lastnike orožja/športne strelce, bil ustrezen?

Ne. Orožje, ki ga uporabljajo teroristi, je večinoma avtomatsko in kupljeno na črnem trgu. Ukrep je oškodoval športne strelce in tiste, ki v celoti spoštujemo zakonodajo o posedovanju orožja, ni pa vplival na zmanjšanje terorističnih napadov.

2. Ali menite, da je sprememba orožne zakonodaje, ki zadeva izključno obstoječe in prihodnje pravice zakonitih lastnikov orožja/športnih strelcev, ustrezen način boja proti  terorizmu?

Ne. Muslimanski teroristi se požvižgajo na naše zakone, zato tovrstno spreminjanje zakonodaje škoduje športnim strelcem in tistim, ki z orožjem želijo zaščititi svojo družino, lastno življenje in svojo posest pred nepovabljenimi gosti.

3. Glede na to, da implementacija te spremenjene direktive še ni bila sprejeta v večini evropskih držav ter da se od trenutka spremembe direktive ni zgodilo nič takšnega, kar je botrovalo spremembi zakonodaje, smatrate, da je bila sprememba potrebna?

Ne, sprememba ni bila potrebna, kot sem omenil, je celo škodljiva. Verjetno je bil namen razorožitev Evropejcev, da ne bi mogli braniti svojih domov.

4. Prav tako prosimo za mnenje, ali je sprememba orožne zakonodaje, ki omejuje ali prepoveduje izključno obstoječe in prihodnje pravice zakonitih lastnikov orožja/športnih strelcev, ustrezen način boja proti terorizmu?

Ne, v Domovinski ligi zagovarjamo stališče, da mora posameznik imeti pravico braniti svojo družino in posest, tudi z orožjem. Sploh v situaciji, kot je na primer na Jelšanah ali v Beli krajini, kjer nepovabljeni gostje delajo nered in onesnažujejo okolje, se spravljajo na lokalno prebivalstvo, bi pravica do obrambe družine in lastnine v primeru takšnih dejanj hitro naredila red.

5. Menite, da bi lahko posamezniki s svojim zakonitim orožjem pripomogli k izboljšanju kolektivne varnosti v primeru zaostrenih varnostnih razmer? Če ne, obrazložite zakaj ne.

Da, posamezniki bi z zakonitim posedovanjem orožja izboljšali kolektivno varnost, saj bi se ti ljudje, ki danes brez strahu in sramu uničujejo lastnino in se izživljajo nad ljudmi, bali reakcij ljudi, da jim ne bi kaj storili, da ne bi od kod kaj priletelo in bi bolje premislili svoja dejanja. Predvsem si ne bi upali uničevati lastnine ogrožati življenj.

6. Evropska komisija napoveduje nove spremembe orožne zakonodaje v prihodnjem letu. A lahko zakoniti lastniki orožja računajo na vašo podporo pri ohranitvi svojih pravic? Jih boste podprli v Evropskem parlamentu?

Seveda! V Domovinski ligi bi pravice glede posesti orožja kvečjemu razširili.

Ob invaziji nezakonitih migrantov so varnostni mehanizmi evropskih držav v celoti odpovedali, policije več ne zagotavljajo varnosti. Posedovanje orožja ponuja alternativo nedelovanju policije, saj bi zagotovilo varnost posameznih družin za zasebne lastnine.

7. Bi bili častni pokrovitelj športnega strelskega tekmovanja, če bi vas organizator le-tega za to zaprosil?

Da, z velikim veseljem!

8. Prosimo, da navedete, kakšne pogoje mora izpolnjevati posameznik v Republiki Sloveniji, da lahko pridobi orožno listino.

Nekaznovanost, dopolnjenih 18 let, zanesljivost, upravičen razlog, opravljen zdravniški pregled in opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Odgovori Domovinske lige na zastavljena vprašanja Firearms United Network-Slovenia