NAJPREJ SLOVENIJA, NE ALBANIJA! Vedno.

Od vlade zahtevamo takojšnjo prepoved izvajanja poučevanja albanščine za Albance in druge migrantske manjšine!

Video vsebina

Program Domovinske lige

Poslanstvo slovenske države je skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Najvišji interes slovenske države bi moral biti preživetje slovenskega naroda, slovenskega jezika, kulture in identitete. To lahko dosežemo v Evropi, v Evropi narodov, v Evropi domovin!

Domovinska liga na omrežjih