Slika novice

Strah se plazi, strah pred populizmom. Ta je danes eden bolj zlorabljenih pojmov v političnem besednjaku. Označuje lahko vse, kar ni politično korektno. 

Pomensko sega od socialne demagogije, stila politike, ideologije, do pogostega enačenja populizma z avtoritarnostjo, etnocentrizmom, rasizmom ali celo neofašizmom. Raba je postala tako poljubna, da je v celoti izvotlila pomen. Skupno vsem je slabšalni pomen pojma in predstavlja enega od primerov levičarskega kvarjenja jezika. To onesnaženje jezika je potrebno zavrniti in stvari poimenovati take kot so. Trdim, da populizem ni zgolj simptom stanja demokracije, ampak hkrati predstavlja njeno zdravilo. Gotovo populizem ni sinonim za demagogijo.

Pomenska slabšalnost temelji na oceni, da je populizem bolezen demokracije in spodbuja razkrajanje le-te v avtoritarno ureditev. Njegova pojavnost naj bi bila simptom družbenih, zlasti gospodarskih kriz. Zmota. Etimološko imata demokracija in populizem enak izvor, demos v grščini pomeni ljudstvo, populus pa ima enak pomen v latinščini. Demokracija kot sestavljen izraz pomeni vladavino ljudstva, pri čemer ostaja odprto, kdo dejansko vlada, ljudstvo z neposredno demokracijo, ali posredno po svojih predstavnikih. Demokracija v izhodišču ne predpostavlja nasprotja med vladajočimi in vladanimi. Suverenost ljudstva predstavlja bistvo demokracije, delitev na dobre (ljudstvo) in zle (vladajoča elita) pa ne nujno. Populizem, če ga razumemo v smislu ideologije, temelji tako kot demokracija na prvenstvu ljudske suverenosti, hkrati pa kot problem zaznava nasprotje oziroma odtujenost vladajoče elite ljudstvu.

Odtujenost ima za posledico bolezen demokracije, da vladajoče elite ne delujejo v interesu ljudstva.

Predstavniška demokracija, kot je na primer parlamentarna ureditev, bi morala pomeniti, da poslanci in z njihovimi glasovi izvoljena vlada udejanjajo javni interes. Če problem demokracije prebesedim v jeziku teorije družbene izbire, je demokratični politični narek maksimizacija družbene funkcije blaginje. Takšno naziranje je romantično, značilnost demokratično izvoljenih politikov je, da niso angeli in da jih bolj kot blaginja vseh zanima njihova lastna blaginja. Večje kot je neskladje med politikami izvoljenih predstavnikov in dejansko voljo volivcev, večji je prostor za populizem. Populizem demokracije vrača k njihovemu izvornemu poslanstvu vladavine ljudi za ljudi. Kot tak ni bolezen, nasprotno, je zdravilo za obolele demokracije. Kjer je demokracija, tam je prostor za populizem.

Na osnovi povedanega je pojav vzpona populizma v Evropi lahko pojasnljiv. Stari politični razred, pa naj bo to izrojena levica ali »žlahtna« desnica, deluje v nasprotju z interesi evropskega slehernika. S spodbujanjem invazije nezakonitih migrantov iz Afrike in Levanta so spodkopali varnost in blaginjo Evrope. Pripoved o dobrohotnih učinkih migracij, ko naj bi migrantski »kirurgi, programerji in inženirji« poskrbeli za tehnološki preboj in prevzeli skrb za izplačevanje pokojnin evropskih upokojencev, so se izkazali za laž. Edina posledica je spreminjanje Evrope v tretjesvetni pekel.

Tudi pri nas Kranj, Velenje in Jesenice niso postale nove Silicijeve doline, obogateni s tisoči doktorantov iz Cambridgea, MIT ali Stanforda, ampak navadne »usrane luknje«™, kjer težko slišiš slovensko besedo.

Populisti stvari poimenujemo take kot so. Razgaljamo načrte vladajoče bruseljske koalicije (EPP+S&D+Alde) in globalističnih elit, ki invazijo migrantov uporabljajo kot sredstvo za uničenje nacionalnih držav in vzpostavitev multikulturnih Združenih držav Evrope. Populisti razumemo, da konflikt sedanjosti ni horizontalen na osi levo/desno oziroma kapitalizem/socializem, ampak vertikalen na osi nacionalna država/globalizem. Zato populisti nismo ne ekstremna desnica in ne ekstremna levica. Smo glas normalnosti, glas zdrave pameti.

Razmah populizma sam razumem kot simptom bolnosti Evrope, ki hkrati obeta ozdravitev. Potrebujemo politiko, ki bo delovala v interesu nas, Evropejcev. V Sloveniji to pomeni politiko Najprej Slovenija!, politiko Domovinske lige. To poslanstvo slovenske države vidi v zagotavljanju varnosti in blaginje slovenskih državljanov, ne migrantov iz Albanije, Afganistana, Bosne, Pakistana ali Nigerije. Če v svoji domovini ne želite postati tujci, bodite populisti in podprite stranko DOM!