Home » Zdravstvo

Slika novice

Državno urejanje zdravstva v Sloveniji se je izkazalo za propadel način zagotavljanja javnega zdravstva, ki zagotavlja le to, da skorumpirani posamezniki bogatijo, Slovenci pa umirajo.

Ministrstvo za zdravje nikoli ne bo moglo učinkovito neposredno upravljati državnih bolnišnic brez korupcije, saj se kljub veliki večini dobrih zdravnikov vedno najdejo posamezniki v vrhu, katerim je lastni interes nad interesi pacientov in nenazadnje tudi svojih kolegov. Popoln razpad sistema otroške srčne kirurgije je le najbolj žalosten primer kako je problem nerešljiv v okviru državnega monopola.

Rešitev za slovensko javno zdravstvo je preprosta in preizkušena. Nizozemska že več let uspešno izvaja svoj sistem javnega zdravstva na način, da zagotavlja konkurenco med zdravstvenimi zavarovalnicami, te pa zagotavljajo svojim zavarovancem kakovostno oskrbo v konkurenčnih zdravstvenih ustanovah in po primerjalnih študijah zagotavlja enega najboljših zdravstvenih sistemov na svetu. Tudi Nizozemska pozna obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar tega ne zagotavlja monopolni zavod kot v Sloveniji, temveč več konkurenčnih ponudnikov zdravstvenega zavarovanja. Prav tako ministrstvo nikakor ne upravlja bolnišnic in zavarovalnic, temveč samo skrbi, da katerakoli zavarovalnica kakemu zavarovancu ne bi odrekla pravic oz. zagotovila nujne oskrbe. Ker lahko pacienti zamenjajo zavarovalnico, zavarovalnice pa ne poslujejo z bolnišnicami, kjer so storitve zaradi korupcije slabše, dražje oz. manj dostopne, je za državljane zdravstvo bistveno boljše kot v Sloveniji.

Zato je v Sloveniji nujno:

➡️ nemudoma preoblikovati sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja na način, da vse zavarovalnice, ki že zdaj ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ponudijo tudi obvezno zdravstveno zavarovanje;

➡️ hkrati se mora zagotoviti sistem, ki bo tudi tujim zavarovalnicam omogočil ponudbo storitev v Sloveniji;

➡️ ministrstvo za zdravje mora izdelati jasen nabor storitev, ki jih obsega obvezno zdravstveno zavarovanje ter najdaljše sprejemljive čakalne dobe; če zavarovalnica svojim zavarovancem ne zagotovi takega standarda, se ji odvzame licenca za ponudbo zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji;

➡️ javne bolnišnice se postopoma privatizira, saj ministrstvo dokazano ne more uspešno upravljati bolnišnic, glavna naloga ministrstva pa je zgolj zagotavljati zaščito zavarovancev pred predolgimi čakalnimi dobami ali slabo oskrbo, ki jo zagotovijo zavarovalnice pri svojih bolnišnicah;

➡️ ukiniti sistem koncesij, zdravnike je potrebno spodbuditi, da čim lažje začnejo delati v kakršnikoli obliki, vsak zdravnik z licenco lahko takoj prične opravljati svoje delo kot zasebnik, če tako želi;

➡️ uvesti centralni informacijski sistem kjer vsakdo lahko vpogleda v čakalno vrsto in nadzira ali prihaja do preskakovanja vrst, ministrstvo pa mora nad tem izvajati strog nadzor.